Materiály 2018

Tlačoviny NociKostolov 2018:
nk18-sk-booklet-cover | nk18-sk-flyer-print-in | nk18-sk-hlavickovy-papier | nk18-sk-hlavickovy-papier.doc | nk18-sk-matchbox-size5L | nk18-sk-motiv-variations | nk18-sk-postcard-A6 | nk18-sk-poster-A3-landscape | nk18-sk-poster-large-date | nk18-sk-poster-print-in | nk18-sk-poster-stick-on |

Ako prihlásiť váš kostol do Noci kostolov?
[preferujeme]  Duchovný správca vyplní a odošle elektronickú přihlášku do Noci kostelov. Přihláška bude k dispozícii od 1. februára 2018.   Následne budú editorovi uvedenému v prihláške poslané prihlasovacie údaje na vkladanie programu Noci kostolov 2018 a aktualizáciu informácií o kostole.
Viac nájdete tu Prihlásenie kostola do Noci kostolov.

 

 

Archív: Noc kostolov 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011