Materiály 2017

Tlačoviny NociKostolov 2017:
nk17-sk | nk17-sk-A3-landscape | nk17-sk-booklet-cover | nk17-sk-flyer-print-in | nk17-sk-postcard-A6 | nk17-sk-poster-large-date | nk17-sk-poster-print-in | nk17-sk-poster-stick-on | nk17-sk-www

 

Ako prihlásiť váš kostol do Noci kostolov?
[preferujeme]  Duchovný správca vyplní a odošle elektronickú přihlášku do Noci kostelov. Přihláška bude k dispozícii od 1. februára 2017.   Následne budú editorovi uvedenému v prihláške poslané prihlasovacie údaje na vkladanie programu Noci kostolov 2017 a aktualizáciu informácií o kostole.
Viac nájdete tu Prihlásenie kostola do Noci kostolov.

 

Archív: Noc kostolov 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011