Materiály 2015


booklet cover

flyer print in

motiv variations

postcard

poster A3 landscape

poster large date

poster print in

poster stick on

Prihláška nového kostola

Kostol ktorý sa už zúčastnil Noci Kostolov v minulosti
stačí potvrdiť na emailovej adrese trnava.nockostolov@gmail.com a bude pridaný aj do roku 2015.

Archív: Noc kostolov 2014, 2013, 2012, 2011