Program Noci kostolov 25.mája 2018

Tomáš Boroš: Jeden život

»»» Moja Noc

prezentácia + diskusia

Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská
• 19:00 - 20:00 hodín

„Každý deň sme stovkami podôb nás samých. Musíme byť deti i rodičia, konkurenti i kolegovia, zamestnanci a vedúci, susedia, spolužiaci, manželia, priatelia, sudcovia, udavači, upratovači, lekári, prenášači… To všetko a ešte omnoho viac. Ako sa v tom vyznať? A vôbec — ako žiť jeden život a nestratiť sa v ňom? O tom všetkom a určite aj o inom.“

Tomáš Boroš je v prvom rade manžel a otec dvoch detí, úspešný architekt, doktorand na katedre dizajnu FUTU-KE. Je taktiež člen tímu zakladateľov zboru Mozaika Košice. V rámci novovznikajúceho zboru zastáva úlohy ako brat starší a líder hudobnej skupiny, misijnej komunity a DNA učeníckej skupiny.

Externý WWW odkaz: Tomáš Boroš

 

Ďalšie informácie:

Board Games
Klub moderných spoločenských hier

Priestor pre spoločenské hry z našich bohatých zásob.

Grilovačka
Káva, čaj, koláčik a grilovačka.

Ak nám vyjde počasie, budeme grilovať aj na našom dvore v zadnej časti.

Ján Šoltés
výstava grafík a malieb

Ján Šoltés sa narodil v roku 1962 v Bardejove. V roku 1982 ukončil štúdium na SUPŠ v Košiciach, odbor propagačná grafika. Je absolventom štúdia na PU-FHPV v Prešove, odbor výtvarná výchova. Hlavným atribútom jeho výtvarnej tvorby je radosť, hravosť, prežitá poetika. Z jeho obrazov vyžaruje veselosť, potešenie. V svojej tvorbe sa vracia ku klasickému obrazu. Venuje sa maľbe a grafike. Žije a tvorí v Bardejove. Prezentuje sa na samostatných výstavách a tak isto sa pravidelne zúčastňuje aj spoločných výstav doma i za hranicami našej vlasti.

 

Informácie o kostole:

WWW: www.cbbj.sk

GPS 49°17'37.7", 21°16'40.0"

Náväznosť na dopravu:

Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej sa nachádza na Stöcklovej ulici 12 v Bardejove. Je to ulička priamo v historickom centre mesta (vedľa Radničného námestia) vzdialená od železničnej stanice asi 5 minút chôdze.

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Jakub Lenart

Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Historický pôvod Cirkvi bratskej je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). V svetovej literatúre sa toto hnutie uvádza ako „Moravskí bratia“, resp. „Unitas Fratrum“. Z nej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Učiteľ národov Ján Ámos Komenský bol jej biskupom (1632). Mikuláš Zinzendorf dal celý svoj majetok k dispozícii, na jeho usadlosti v Herrnhute (Prusko) sa zrodila úžasná misijná aktivita trvajúca 100 rokov.

K porozumeniu histórie Cirkvi bratskej a jej teologických východísk je potrebné spomenúť vplyv misionárov zo Škótskej presbyterskej cirkvi (okolo r.1860) a vplyv kongregacionalistickej americkej misie v Bostone (okolo r. 1870), ktoré spolu s pietistickými dôrazmi formovali evanjelikálne spoločenstvá vtedajšieho Rakúsko-Uhorska v období po páde bachovského absolutizmu. Nedá sa tu z dejín nespomenúť unikátne dielo „českých bratov“, preklad Biblie do češtiny (1579-1593) známy ako „Bible kralická“. Táto sa na niekoľko storočí stala aj Bibliou slovenských protestantov až do prekladu prof. Roháčka.

Historickou zaujímavosťou môže byť fakt, že po vzniku ČSR v r. 1919 sa duchovným poradcom a spovedníkom prvého prezidenta T.G.Masaryka stal kazateľ Cirkvi bratskej František Urbánek. Na Slovensku sa zbory Cirkvi bratskej formovali hlavne v 20. storočí.