Program Noci kostolov 9. júna 2017

program nk2017

»»» Moja Noc

hľadajte na našej stránke

Bratislava - Ružinov, Bratislava–Prievoz, Evanjelický a. v. kostol
• 17:50 - 00:00 hodín

Externý WWW odkaz: program nk2017

 

Ďalšie informácie:

 

Informácie o kostole:

WWW: http://www.ecavprievoz.sk/

GPS Loc: +48° 8' 58.51", +17° 10' 17.38"

Náväznosť na dopravu:

Spoje: trolejbus č. 208 - zastávka Radničné nám., 75, 201, 202 - zastávka Brodná

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: PhDr. Ľudmila Holeková, Mgr. Norbert Hajský, PhD.

Evanjelický augsburského vierovyznania chrám Boží

Obec Prievoz vznikla okolo roku 1300 pri hornom dunajskom brode. V katolíckej obci sa v 17. storočí usadili protestanti z Bavorska. Neskôr bola obec trojjazyčná, známa pod názvom Feriba, v maďarčine ako Főrév (Hlavný prievoz) a v nemčine ako Oberufer (Horný breh).

Od 17. storočia bol Prievoz fíliou (dcérocirkvou) zboru v Bratislave. Veriaci boli prevažne evanjelici nemeckej národnosti. Zbor sa osamostatnil v roku 1925 a bol zadelený do bratislavského nemeckého seniorátu, ktorý združoval nemecky hovoriacich evanjelikov z Bratislavy a okolia. Ako v každom zbore, i veriaci v Prievoze, túžili po svojom vlastnom chráme. Realizáciu si vzal na starosť bratislavský rodák Siegfried Theiss, architekt, ktorý spolu s ďalším architektom Hansom Jakschom (pochádzajúcim zo severných Čiech) vypracovali projekt kostola. Domáci viery si následne svojpomocne postavili kostol, ktorý dokončili v roku 1927. Slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky nového chrámu boli dňa 21. augusta 1927.

Z pohľadu architekta je kostol strohý, súmerný jednoloďový. Pozostáva z masívnych objemov bez akýchkoľvek ozdôb. Vrchol hrubej veže nad vstupom tvorí strmý ihlan na pilieroch. Vnútri je valená klenba s priečnymi kalenúrami. Bočnú galériu osvetľujú prevýšené hlavné okná so šikmými parapetmi, priestor pod galériou zasa menšie okná, interiér však ostáva v tlmenom prítmí. Smerom k stupňovitému oltáru podlaha mierne klesá. Dominantou strednej časti chrámu je zo stropu visiaci ručne tepaný kovový luster, ktorý symbolicky znázorňuje jasle Kristovho narodenia.

Mohutná veža, v ktorej je aj niekoľko miestností, a v súčasnosti aj zborový archív, symbolizuje „Hrad prepevný”, ktorým je Hospodin mocností.

Vo zvonici sú tri zvony rôznej veľkosti. V minulosti mali aj svoje mená: Viera, Nádej, Láska. Žiaľ, zub času a poveternostné podmienky sa na dvoch z nich podpísali. Museli byť v roku 2005 rekonštruované firmou Márie Dytrichovej z Brodku u Přerova. Najmenší z nich však času odolal a odborníci nepovažovali jeho stav za rekonštrukcie potrebný. Na čelnej strane nad vstupom do kostola je veľký kríž.

V období existencie vojnového slovenského štátu, teda v rokoch 1939 – 1945, sa zbor stal súčasťou Nemeckej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Slovenskí veriaci sa pripojili k slovenskému zboru v Bratislave. Po skončení vojny väčšina veriacich nemeckej národnosti, či už dobrovoľne alebo nasilu, odišla do zahraničia. Najviac do susedného Rakúska, ale aj do Nemecka. Ešte aj v súčasnosti sa niektorí z týchto veriacich, alebo ich potomkovia, hlásia k svojmu rodnému zboru.

V roku 1945 sa zbor zjednotil ako prevažne slovenský. Kostol, čiastočne poškodený vojnovými udalosťami, opravili v tom istom roku. V tom čase bývali služby Božie raz za mesiac. V roku 1946 však dochádza k stabilizácii a po konsolidácii a vzniku stálej farárskej stanice začína zbor riadne fungovať.

Obdobie, od konca vojny až po nežnú revolúciu a začiatok 90. rokov, je charakterizované pôsobením zborového farára Vladimíra Kubovčáka. O jeho popularite svedčí aj fakt, že v zbore pôsobil nepretržite až do roku 1991.

V roku 1986 bol zakúpený nový organ, ktorý na mieru pre náš chrám zhotovila organová firma Schulke z nemeckého Postupimu. V roku 1991 bola kompletne opravená strecha na chráme Božom. V roku 1993 bola postavená nová fara a v roku 1999 bola dokončená stavba zborového centra. V roku 2009 bola opravená podlaha zvonice a v roku 2010 bola kompletne vymenená elektroinštalácia v chrámovej časti. O rok na to dostal kostol aj vonkajšie osvetlenie. V deväťdesiatych rokoch bola založená a postupne vybudovaná stanica zborovej diakonie MARTA - SZD.

V súčasnosti je do zboru prihlásených 2065 členov. Do jeho obvodu patrí územie druhého bratislavského okresu. Zbor má fíliu v obci Most pri Bratislave a diaspory v Zálesí, Malinove, Tomášove, Studenom a Vlkoch.

V cirkevnom zbore do dnešného dňa - počas jeho osemdesiatsedem ročnej existencie - pôsobilo osem služobníkov Božieho slova.