Program Noci kostolov 9. júna 2017

Predskokanská výzdoba kostola – od amatérčiny k profesionalite

»»» Moja Noc

17:50-18:00 Zvony ohlásia začiatok Noci kostolov 2017. 19:00-20:00 Aranžovanie kvetín s miestnou amatérskou aranžérkou pre všetkých, aj deti. Kvetmi bude potom vyzdobený kostol. Zapálenie svetiel pred západom slnka.

Baňa, Kostol Povýšenia Sv. Kríža /Stropkovská kalvária/
• 17:50 - 20:00 hodín

kostolníková K. Gondeková

 

Ďalšie informácie:

 

Informácie o kostole:

WWW: www.rkfustropkov.sk

GPS 49°12'55.4"N, 21°36'19.8"E

Náväznosť na dopravu:

Autobus v čase Noci kostolov nejazdí do obce. Cesta taxíkom z mesta stojí cca 5 eur. Cesta peši zo Stropkova trvá cca jednu hodinu.

V prípade potreby po predložení občianskeho preukazu na mieste možno dohodnúť bezplatný nocľah u kontaktnej osoby Noci kostolov: Matúš Gondek. Akékoľvek podnety k noci kostolov môžete zveriť kontaktnej osobe.

Východiskovým bodom je mesto Stropkov vzdialené 7 km. Obec Baňa je najvyššie položená obec v okrese Stropkov. Zo Stropkova treba prejsť na západ cez rieku Ondavu - cez jeden z dvoch mostov. Z mosta (ale miestami aj z mesta) už vidno hore na návrší svetielkujúcu obec, zavedú Vás tam značky. Cesta je do kopca co strmšími zákrutami, takže prvojazdci opatrne. 

Po vstupe do obce po pár domoch sa návštevník ocitne pri začiatku Stropkovskej kalvárie. Pri tomto prvom zastavení krížovej cesty je aj posvätený jej základný kameň sv. Jánom Pavlom II. Odtiaľto môžno ďalej pokračovať samozrejme autom, alebo zaparkovať a vydať sa peši krížovou cestou. 14 zastavení vedie na vrchol kalvárie, pešou chôdzou 15 minút. Na konci kalvárie sa návštevník ocitne v cieli - pred kostolom, ktorý je najvyššie položenou stavbou v dedine. 

Odtiaľ, ako aj priebežne v obci sa naskytá výhľad na mesto Stropkov, obec Chotča, monastyr Bukova Hirka, obec Potoky, a horstvá Ondavskej vrchoviny.

Bezbariérový prístup nie je. Je len vtedy ak vozík bude niekto tlačiť, pretože kostol je na návrší, avšak netreba pritom prekonávať schody. (Je ešte jedna cesta odlišná tým, že vyžaduje menej energie osoby, ktorá ho bude tlačiť ale vyžaduje dobrodružnejšieho vodiča: Pri kostole nezastavíť ale pokračovať v ceste na koniec dediny za posledným domom, v mieste, kde končí asfaltová cesta - pred krížom zabočiť doľava na poľnú cestu, po pol kilometri prídete k cintorínu za kostolom.)

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Matúš Gondek

Kostol Povýšenia Svätého Kríža sa nachádza vo vyšnej časti obce pri Obecnom úrade a Dome smútku a nádeje. Je dominantou a dušou obce. Bol postavený približne v roku 1950. Je starší ako samostatná obec Baňa, ktorá vznikla v roku 1957 (60. narodeniny) odčlenením od obce Bokša - teraz už mestskej časti Stropkova. Osídlenie obce vzniklo približne v roku 1870, založili ho poľskí prisťahovalci. Kostol je v nadmorskej výške 420 metrov. Vedie k nemu 14 zastavení Stropkovskej kalvárie z roku 1995. Dvakrát ročne sa koná púť prevažne peších Stropkovčanov z mesta na Kalváriu. Kalvária je pravdepodobne jedinou v rímskokatolíckom dekanáte Stropkov. 
Kostolík stavali Bančania svojpomocne z miestnych zbierok a z miestneho vyťaženého lomového kameňa, obec sa totiž nachádza na pieskovcovom chrbte. Vtedajší stropkovský farár Š. Varga bol zakrátko zaistený komunistickými úradmi. Generálna rekonštrukcia kostola bola v roku 2000, kedy bol konsekrovaný. Pri rekonštrukcii bola zabielená olejomaľba Narodenia Pána v presbytériu. Na klenbe lode sa, na pomerne malý kostolík, nachádza pôvodná majestátna maľba kalvárskej scény Ukrižovania, ktorá svojím motívom a veľkosťou je jedinečná v celej farnosti. Hudobníci sa v kostole môžu tešiť z olejomaľby svojej patrónky - sv. Cecílie. Hlavný olár predstavuje kalvárske súsošie. Pre dedinský kostol má nezvyčajnú významnú umeleckú hodnotu sedes, nachádzajúci sa v presbytériu. 

Kostol je umiestnený v esteticky príjemnom prírodnom prostredí s výhľadom. V oplotenom kostolnom areáli sa ešte nachádza obecný cintorín, Lurdská jaskynka, (odpustová) tribúna - pódium.

Baňa je od začiatku rímskokatolíckou filiálkou farnosti Stropkov. Farnosť má ďalšie dva kostoly v meste Stropkov a jeden vo filiálke Chotči. Kultúrna a historická dominanta mesta je práve farský kostol zo začiatku 14. storočia. Je to zároveň mariánske sanktuárium, ktoré je údajne najstarším pútnickým miestom k Panne Márii Škapuliarskej. Hodnotný je aj druhý kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, v ktorom sa práve 10.6.2017 uskutoční odpustová hodová slávnosť z príležitosti sviatku patrocínia chrámu. Majestátnym je v meste aj interiér gréckokatolíckeho chrámu.