Program Noci kostolov 9. júna 2017

Sobota 10.6. od 16:00 do 18:00 - Klub moderných spoločenských hier

»»» Moja Noc

Prešov, CB, Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej
• 16:00 - 18:00 hodín

 

Informácie o kostole:

WWW: www.cbpo.sk

GPS Loc: 48°59'52.16"N, 21°14'32.67"E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Mgr. Martin Jurčo

Noc kostolov vnímame ako multižánrový festival živého dialógu, kde sa prostredníctvom spochybňovania foriem snažíme nahliadať do tajomstva obsahov a v poctivom hľadaní Boha si klásť ťažké otázky.

Noc kostolov je otvoreným priestorom a pozvaním pre všetkých – hľadajúcich i hľadaných, ďalekých i blízkych k spoločnému stretnutiu pri šálke dobrej kávy, slove o Slove a konceptuálnom umení.

Prostredníctvom tohtoročnej témy chceme nahliadnuť do príčin a podôb mnohých bariér, ktoré vyrastajú uprostred našich úvah o Bohu.

Bolo by príliš ľahké zastať pri fyzických bariérach a nespomenúť tie vyrastajúce v hĺbke našich postojov, vzťahov i historickej pamäte.

Veríme totiž, že človek vzťahujúci sa vierou k Tajomstvu Boha sa nemá stať tehlou, ktorá vystavia múr pred krížom (či už z dôvodu ochrany, alebo mocenského privlastnenia), ale dlaždicou, ktorá vytvorí priestor na stretnutie so živým, nespútaným Bohom.

Vnímame koľkým staviteľom sa stali bariérou dupotajúci boritelia s kladivami a koľkým dedičom sa stali bariérou kamenné diela staviteľov.

Ako však otvárať tento priestor? Ako ho vytvárať v cirkvi, v postojoch, vo vzťahoch, vo vlastnom životnom príbehu...? Ako prekonať oddelenosť našich uzavretých realít a pripomínať stratenú jednotu? A ako chceme odpratávať z chodníkov nami vytvorené bariéry, tieto kamene na ceste, tieto pozostatky našej každodennej záľuby hádzať kameňmi? 

Pýtame sa, nie s odpoveďou na perách, ale v neistote ticha po vyslovení otázky.

Načo je však bezbariérovosť? Ak k čomu vlastne? Ak by sme odpratávali cesty a vytvárali priestor len pre obraz prázdnej cesty a prázdneho priestoru, neunikne nám cieľ a neostane prázdny aj zmysel všetkého nášho snaženia?

Ostáva len nádej, že na dlažbe vytvorenej zo zbúraných múrov, Boh stavia nový chrám, nie chrám so stenami a strechou, ale chrám ducha, otvoreného zjednocujúceho priestoru, jedine v ktorom môže dôjsť ku skutočnému stretnutiu.