Program Noci kostolov 9. júna 2017

prehliadka kláštora s odborným výkladom sprevádza „páter Filip“

»»» Moja Noc

PhDr. Pavel Žebrák

Nitra, Kostol sv. Jozefa (Zoborský kláštor)
• 17:00 - 18:00 hodín

 

Ďalšie informácie:

 

Informácie o kostole:

GPS Loc: 48° 20' 41.4657645" N, 18° 5' 29.0709972" E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Mgr. Iveta Žitňanová

Zoborský kláštor je najstarším historicky známym kláštorom na Slovensku. Spája sa s ním niekoľko dôležitých prameňov k naším dejinám – najstaršie v originály zachované listiny z nášho územia, najstaršia uhorská legenda, najstaršie kronikárske diela uhorskej a českej historiografie a pod. Hoci sa o založení Zoborského kláštora nezachovali žiadne písomné správy, väčšina bádateľov nevylučuje, že kláštor so starobylým patrocíniom sv. Hypolita pochádza už z 9.storočia, najneskôr z roku 880, keď v Nitre vzniklo biskupstvo. Ruina kláštorného kostola sv. Jozefa sa nachádzajú v jeho areáli. Komplex dal vybudovať nitriansky biskup Blažej Jaklin v rokoch 1692 – 1695 pre kamaldulský rád – vetvu benediktínov, na starých základoch benediktínskeho kláštora z 9. storočia. Benediktínsky kláštor sv. Hypolita bol založený v dobe Veľkej Moravy najneskôr r. 880, bol zničený poľským vojskom v roku 1471. Barokový kláštor kamaldulov z diaľky vyzeral ako malé mesto. Mal priam rozprávkovú polohu. Jeho prostredie spríjemňovali rybníky, záhrady, vodovod a cenné umelecké predmety. Po zrušení kláštora v roku 1782 bola knižnica a archív prevezené do Budapešti, umelecké predmety umiestnené v seminári a neskôr v okolitých farnostiach, kde ich môžeme obdivovať dodnes. Najznámejším kamaldulským mníchom je však určite fráter Cyprián. Tento vzdelaný muž začínal svoj pustovnícky život práve na Zobore, kde 21. októbra 1752 zložil rehoľný sľub. Bol nielen výborným botanikom, lekárnikom a liečiteľom, ale zaujímali ho aj technické vedy. Ruiny kláštora sa nachádzajú v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor.