Program Noci kostolov 9. júna 2017

2.6.2017 Zvony , slávnostný vstup, deti so sviečkami

»»» Moja Noc

Prešov, Konkatedrála sv. Mikuláša
• 17:50 - 18:00 hodín

NOC  KOSTOLOV  2017  bude v Prešove už 2.6. 2017 !

 

Ďalšie informácie:

 

Informácie o kostole:

WWW: www.presov.rimkat.sk

GPS Loc: 48°59'53" N, 21°14'22" E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD.

Prešovská Konkatedrála sv. Mikuláša patrí k najkrajším stavbám neskorej gotiky u nás. Svojimi rozmermi: dĺžka 54,7 m, šírka 34-45 m, výška 16 m, patrí k najväčším chrámom na Slovensku. Patrónom konkatedrály je sv. Mikuláš, ktorý sa v 13. storočí tešil veľkej úcte medzi veriacimi v Prešove. Konkatedrálu začali stavať po r. 1347 na mieste staršej sakrálnej stavby. V r. 1501 levočský kamenár PETER urobil plán prestavby kostola zo stránky kamenárskej, murárskej a staviteľskej. Prestavbu viedol prešovský majster JÁN BRENGISZEN, dôverník mesta. Pritom mu pomáhali kamenárski majstri MIKULÁŠ A MICHAL. Gotické ozdobné detaily vydávajú svedectvo o ich majstrovstve. V r. 1505 dokončili trojlodie, v r. 1509 južnú vstupnú halu kostola, v r. 1511 organový chór a v r. .1515 kostolnú vežu. Celkový vzhľad kostola je vzácnou pamiatkou éry neskorej gotiky a jedinečnou dominantou historického jadra mesta. Za reformácie (r. 1624) po požiari bol kostol adaptovaný vstavaním speváckych empór. V r. 1768 kostol opravili a súčasne postavili južný klasicistický portál. V r. 1903-1904 bola veža kostola regotizovaná. Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovalo málo pamiatok. Najvzácnejšia je skriňa z bývalého gotického krídlového oltára (1490-1506), pojatá do dnešného barokového hlavného oltára. Sú v nej tri sochy (210 cm): socha P. Márie, po jej pravici socha sv. Mikuláša, vľavo socha sv. Vojtecha. Tabuľové maľby z krídiel spomínaného gotického oltára sú novoinštalované v apside severnej lode kostola. Vzácne sú neskorogotické plastiky z dielne rezbára Majstra Pavla - archanjel Gabriel a Ukrižovaný. Ku klenotám baroka patrí kazateľnica, malý organový chór i veľký organ. Fragmenty nástenných malieb sú z 15. Storočia, v lodi zo 17.storočia. Takto Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa stáva okrasou a dominantou starodávneho námestia mesta. V súčasnej dobe prebieha jej rekonštrukcia. V októbri 2011 bol osadený nový pevný oltár.