Program

Okres: 

Čo:

Začíná:   Od: : hodín      Do: : hodín      Zaradenie: 

Celkom bodov programu: 47.

»»» Moja Noc

• Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská , 19:00 - 22:00 hod.

Ján Šoltés

výstava grafík a malieb »»»

»»» Moja Noc

• Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská , 19:00 - 20:00 hod.

Tomáš Boroš: Jeden život

prezentácia + diskusia »»»

»»» Moja Noc

• Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol , 19:00 - 20:00 hod.

Premietanie svedectiev

»»»

»»» Moja Noc

• Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, 19:00 - 19:30 hod.

Svadba v Káne

Slovo o víne v liturgii »»»

»»» Moja Noc

• Suchá nad Parnou, Kostol sv. Martina z Tours , 19:00 - 19:05 hod.

Úvodné slovo

»»»

»»» Moja Noc

• Špania Dolina, Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina, 19:00 - 21:00 hod.

NOC KOSTOLOV V TOMTO CHRÁME V SOBOTU 26.5.2018 - ORGANOVÁ NOC.

Posledný koncert pred obnovou historického barokového organa Martina Podkonického z roku 1751 Účinkujú: David di FIORE, Marek DIETRICH, Ján BULLA Počas koncertu bude prebiehať zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského organa. »»»

»»» Moja Noc

• Suchá nad Parnou, Kostol sv. Martina z Tours , 19:05 - 19:25 hod.

Suchovský spevácky zbor pod vedením Ing. Alenky Baranovičovej

»»»

»»» Moja Noc

• Suchá nad Parnou, Kostol sv. Martina z Tours , 19:25 - 19:45 hod.

Predstavenie výstavy obrazov umelca Andreja Nikodéma

»»»

»»» Moja Noc

• Banská Bystrica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (farský), 19:30 - 20:30 hod.

OD ROMÁNSKEJ DOBY AŽ PO SÚČASNOSŤ

prednáška s výkladom o histórii kostola s Martou Mácelovou »»»

»»» Moja Noc

• Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, 19:30 - 20:00 hod.

Prestávka s prekvapením

»»»

««« Predchádzajúci

Ďalší »»»