Program

Okres: 

Čo:

Začíná:   Od: : hodín      Do: : hodín      Zaradenie: 

Celkom bodov programu: 55.

»»» Moja Noc

• Stará Turá, Modlitebňa Cirkvi bratskej, 16:00 - 20:00 hod.

Svetlo prišlo na svet.

»»»

»»» Moja Noc

• Gelnica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 17:00 - 18:00 hod.

Výstup na vežu kostola s výkladom histórie zvona

»»»

»»» Moja Noc

• Banská Bystrica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (farský), 17:30 - 18:30 hod.

ORGANOVÝ KONCERT

absolventský koncert Mareka Trojáka, absolventa konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici z organovej triedy pedagóga Petra Sochuľáka »»»

»»» Moja Noc

• Gelnica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 18:00 - 19:15 hod.

Zvony zvonia | svätá omša | svedectvo obrátenia pútnikov

»»»

»»» Moja Noc

• Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol , 18:00 - 18:45 hod.

Služby Božie

»»»

»»» Moja Noc

• Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, 18:00 - 19:00 hod.

K prameňom spásy

Svätá omša »»»

»»» Moja Noc

• Suchá nad Parnou, Kostol sv. Martina z Tours , 18:00 - 19:00 hod.

Sv. omša

»»»

»»» Moja Noc

• Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol , 18:45 - 19:00 hod.

Krátke občerstvenie a prestávka na rozhovory

»»»

»»» Moja Noc

• Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, 18:45 - 19:00 hod.

Agapé

Občerstvenie »»»

»»» Moja Noc

• Banská Bystrica, Evanjelický kostol, 19:00 - 21:00 hod.

Návšteva - život a dielo Martina Rázusa pri 130. výročí narodenia.

Účinkovať budú: Marek Rozkoš a Juraj Sarvas, Spevokol Viliama Figuša Bystrého pri Cirkevnom zbore ECAV Banská Bystrica a Spevokol študentov Evanjelického gymnázia.  »»»

Ďalší »»»