Program

Okres: 

Čo:

Začíná:   Od: : hodín      Do: : hodín      Zaradenie: 

Celkom bodov programu: 176.

• Horné Kočkovce, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, 16:00 - 21:00 hod.

Informácie o histórii objektu, čítanie z Biblie

»»»

• Banská Štiavnica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 17:00 - 18:00 hod.

Svätá omša

Celebruje dekan Mgr. Miloš Pikala »»»

• Bratislava, Kostol Cirkvi bratskej, 17:00 - 18:15 hod.

Cesta zo šedého mesta

Koncert detských speváckych zborov Kvapôčky a Mráčiky  »»»

• Horné Krškany, Kostol Narodenia Panny Márie /Nitra/, 17:00 - 18:00 hod.

svätá omša

»»»

• Prešov, CB, Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej , 17:00 - 18:00 hod.

Detský muzikál Víla Šťastenka

»»»

• Hrádok, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 17:45 - 22:30 hod.

»»»

• Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie, 17:50 - 24:00 hod.

Nightfever

adorácia, spev, citáty zo Svätého písma, úmysly, rozhovor, svätá spoveď, tichá modlitba pred Najsvätejšou Sviatosťou »»»

• Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany, Filiálny kostol Všetkých Svätých, 17:50 - 18:00 hod.

. - Zvonenie zvonov

»»»

• Žitavany, Farský kostol, 17:50 - 18:00 hod.

Zvonenie na zvony

Tento rok sa naša farnosť Žitavany chce zapojiť do projektu Noc kostolov. Nakoľko máme výročie kostola (1075-2015), pripravili sme bohatý program. »»»

• Pečeňady, Kostol Božského Srdca Ježišovho, 17:55 - 18:00 hod.

Zvony

»»»

Ďalší »»»