Stará Turá, Modlitebňa Cirkvi bratskej

Program Noci kostolov 25.mája 2018

»»» Moja Noc

Svetlo prišlo na svet. »»»

Informácie o kostole:

cbst.sk

Adresa kostela: Družstevná 463/70

Bezbariérový přístup.

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Daniel Jurčo