Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská

Program Noci kostolov 9. júna 2017

18:0018:50 Hlások
Viac ako 20 rokov detského klubu (koncert) »»»
»»» Moja Noc
19:0019:50 Čítame vesmír
Daniel Nagaj o fyzike a úžase nad svetom (rozprávanie) »»»
»»» Moja Noc
20:0021:00 No Jazz But Cash
Johnny Cash Cover Revival Band (koncert) »»»
»»» Moja Noc

»»» Moja Noc

Board Games
Klub moderných spoločenských hier »»»

»»» Moja Noc

Kaviareň
Káva, čaj, koláčik... »»»

»»» Moja Noc

Výstava
Výstava prác našich mladých výtvarníkov. »»»

Informácie o kostole:

Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Historický pôvod Cirkvi bratskej je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). V svetovej literatúre sa toto hnutie uvádza ako „Moravskí bratia“, resp. „Unitas Fratrum“. Z nej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Učiteľ národov Ján Ámos Komenský bol jej biskupom (1632). Mikuláš Zinzendorf dal celý svoj majetok k dispozícii, na jeho usadlosti v Herrnhute (Prusko) sa zrodila úžasná misijná aktivita trvajúca 100 rokov. K porozumeniu histórie Cirkvi bratskej a jej teologických východísk je potrebné spomenúť vplyv misionárov zo Škótskej presbyterskej cirkvi (okolo r.1860) a vplyv kongregacionalistickej americkej misie v Bostone (okolo r. 1870), ktoré spolu s pietistickými dôrazmi formovali evanjelikálne spoločenstvá vtedajšieho Rakúsko-Uhorska v období po páde bachovského absolutizmu. Nedá sa tu z dejín nespomenúť unikátne dielo „českých bratov“, preklad Biblie do češtiny (1579-1593) známy ako „Bible kralická“. Táto sa na niekoľko storočí stala aj Bibliou slovenských protestantov až do prekladu prof. Roháčka. Podobne i spevníky českého exulanta Jiřího Třanovského (1592-1637) Cithara sanctorum (1636), ktorý po bitke na Bielej hore (1620) ušiel na Slovensko a usadil sa v Liptovskom Mikuláši, kde zložil množstvo duchovných piesní, si osvojila celá evanjelická cirkev na Slovensku. Historickou zaujímavosťou môže byť fakt, že po vzniku ČSR v r. 1919 sa duchovným poradcom a spovedníkom prvého prezidenta T.G.Masaryka stal kazateľ Cirkvi bratskej František Urbánek. Na Slovensku sa zbory Cirkvi bratskej formovali hlavne v 20. storočí.

www.cbbj.sk

Adresa kostela: Stöcklova 12

GPS: 49°17'37.7", 21°16'40.0"

Náväznosť na dopravu:

Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej sa nachádza na Stöcklovej ulici 12 v Bardejove. Je to ulička priamo v historickom centre mesta (vedľa Radničného námestia) vzdialená od železničnej stanice asi 5 minút chôdze.

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Jakub Lenart

Mapa:

Najbližšia Noc kostolov:
Prešov, CB, Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej - 28.9 km
Prešov, Konkatedrála sv. Mikuláša - 28.9 km
Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany, Filiálny kostol Všetkých Svätých - 33.1 km