Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská

Program Noci kostolov 25.mája 2018

19:0020:00 Tomáš Boroš: Jeden život
prezentácia + diskusia »»»
»»» Moja Noc
20:0021:00 Stopy v snehu
dokumentárny film »»»
»»» Moja Noc

»»» Moja Noc

Board Games
Klub moderných spoločenských hier »»»

»»» Moja Noc

Grilovačka
Káva, čaj, koláčik a grilovačka. »»»

»»» Moja Noc

Ján Šoltés
výstava grafík a malieb »»»

Informácie o kostole:

Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Historický pôvod Cirkvi bratskej je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). V svetovej literatúre sa toto hnutie uvádza ako „Moravskí bratia“, resp. „Unitas Fratrum“. Z nej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Učiteľ národov Ján Ámos Komenský bol jej biskupom (1632). Mikuláš Zinzendorf dal celý svoj majetok k dispozícii, na jeho usadlosti v Herrnhute (Prusko) sa zrodila úžasná misijná aktivita trvajúca 100 rokov.

K porozumeniu histórie Cirkvi bratskej a jej teologických východísk je potrebné spomenúť vplyv misionárov zo Škótskej presbyterskej cirkvi (okolo r.1860) a vplyv kongregacionalistickej americkej misie v Bostone (okolo r. 1870), ktoré spolu s pietistickými dôrazmi formovali evanjelikálne spoločenstvá vtedajšieho Rakúsko-Uhorska v období po páde bachovského absolutizmu. Nedá sa tu z dejín nespomenúť unikátne dielo „českých bratov“, preklad Biblie do češtiny (1579-1593) známy ako „Bible kralická“. Táto sa na niekoľko storočí stala aj Bibliou slovenských protestantov až do prekladu prof. Roháčka.

Historickou zaujímavosťou môže byť fakt, že po vzniku ČSR v r. 1919 sa duchovným poradcom a spovedníkom prvého prezidenta T.G.Masaryka stal kazateľ Cirkvi bratskej František Urbánek. Na Slovensku sa zbory Cirkvi bratskej formovali hlavne v 20. storočí.

www.cbbj.sk

Adresa kostela: Stöcklova 12

GPS: 49°17'37.7", 21°16'40.0"

Náväznosť na dopravu:

Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej sa nachádza na Stöcklovej ulici 12 v Bardejove. Je to ulička priamo v historickom centre mesta (vedľa Radničného námestia) vzdialená od železničnej stanice asi 5 minút chôdze.

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Jakub Lenart

Mapa: