Nitra, Dom cirkvi bratskej

Program Noci kostolov 9. júna 2017

18:0023:00 kostol otvorený pre verejnosť, možnosť prehliadky a predstavenia Cirkvi bratskej v Nitre  »»»»»» Moja Noc
18:3022:00 grilovanie na nádvorí »»»»»» Moja Noc
20:0021:00 Martin Luther – interaktívna prednáška k 500. výročiu reformácie  »»»»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

adresa : Kráľovská cesta 1 Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Sto rokov pred svetovou reformáciou v Nemecku (M. Luther 1483-1546) a Švajčiarsku (O. Zwingli 1484-1531 a J. Kalvín v Švajčiarsku) vznikla reformácia v Čechách (J. Hus). Napriek pohnutým časom a zložitej situácii, ktorá nastala po bitke pri Lipanoch (1434), reformačné myšlienky pretrvávali nielen v Čechách, ale aj v okolitých krajinách, kde exulanti utiekli. Spolu s myšlienkami Valdenských (reformné katolícke hnutie založené v Lyone r.1200 sa po 300 r stransformovalo na Valdénsku evanjelickú cirkev na severe Talianska) a anglického teológa Johna Wycliffa ako i Jana Milíče z Kroměříža, či Matěja z Janova, reformačné snahy „bratov“ formovali myšlienkový priestor v strednej Európe.Historický pôvod Cirkvi bratskej je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). V svetovej literatúre sa toto hnutie uvádza ako „Moravskí bratia“, resp. „Unitas Fratrum“. Z nej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Učiteľ národov Ján Ámos Komenský bol jej biskupom (1632).

www.cbnr.sk

GPS: 48°18'31.806"N, 18°3'33.296"E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: MUDr. Tomáš Henžel

Mapa:

Najbližšia Noc kostolov:
Klokočina, Kostol sv. Gorazda /Nitra, Klokočina/ - 1.0 km
Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie - 2.8 km
Nitra, Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad - 3.0 km
Nitra, Evanjelický kostol Svätého Ducha - 3.4 km
Nitra, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (kalvária) - 3.6 km
Nitra, Kostol sv. Jozefa (Zoborský kláštor) - 5.0 km
Chrenová, Kostol sv. Martina (Nitra) - 5.1 km
Nitra, SKC, Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku - 5.2 km
Komjatice, Kostol svätej Alžbety - 19.7 km
Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol - 29.7 km