Banská Štiavnica - Radničné námestie 13, Evanjelický kostol, Radničné námestie 13

Program Noci kostolov 25.mája 2018

Program ešte nebol zadaný.

Informácie o kostole:

www.ecavbs.sk

Adresa kostela: Radničné námestie 13

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Róbert Zacharovský