Banská Bystrica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (farský)

Program Noci kostolov 25.mája 2018

17:3018:30 ORGANOVÝ KONCERT
absolventský koncert Mareka Trojáka, absolventa konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici z organovej triedy pedagóga Petra Sochuľáka »»»
»»» Moja Noc
19:3020:30 OD ROMÁNSKEJ DOBY AŽ PO SÚČASNOSŤ
prednáška s výkladom o histórii kostola s Martou Mácelovou »»»
»»» Moja Noc
21:0022:00 PRÍBEH FARSKÉHO KOSTOLA
moderovaná prehliadka kostola s Vierou Dubačovou a Pavlom Katreniakom »»»
»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, nazývaný aj nemecký, je dominantou mestského hradného areálu v Banskej Bystrici. Na starších základoch románskej baziliky so štvorcovou svätyňou ho postavili v polovici 13. storočia bohatí nemeckí mešťania, majitelia baní.


Opevnenie okolo kostola sa spomína už v roku 1442. Odvtedy prešiel viacerými prestavbami. Na južnej strane kostola pristavili roku 1473 Kaplnky sv. Ondreja a Tela Kristovho a roku 1480 Kaplnku sv. Jána Krstiteľa. Aj bočnú loď na severnej strane prestavali v roku 1478 na kaplnku a zasvätili ju sv. Barbore, patrónke baníkov.


Po ničivom požiari v roku 1500 zásluhou neskorogotickej prestavby, dostal chrám Nanebovzatia Panny Márie nový vzhľad. Pričinili sa o to najbohatší ťažiari. Z tohto obdobia sa datuje aj jeho prívlastok „nemecký“. V roku 1761 opäť postihol mesto obrovský požiar. Svojím rozsahom patril k najväčším v súdobej Európe, zničil viac ako tristo domov. Na farskom kostole sa zrútila strecha a prepadli sa klenby. Hlavný oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorý bol vyšší ako levočský, sa premenil na popol. Len zázrakom uniklo skaze súsošie, „Kristus na Olivovej hore“. Z interiéru sa zachovala bronzová krstiteľnica, ktorú vyhotovil Majster Jodok v roku 1475 a oratórium sv. Jána Almužníka nad sakristiou, ktoré pochádza z roku 1516. Neporušená zostala aj Kaplnka sv. Barbory, známa neskorogotickým oltárom Majstra Pavla, ktorý bol dokončený roku 1509. V kaplnke možno obdivovať originálnu klenbu, ako aj fresky svätých: Vojtecha, Martina, Hieronyma, Imricha a Ladislava.


Maľba barokových klenieb z roku 1770 je dielom Antona Schmidta. Na hlavnom oltári sú dva obrazy - Nanebovzatie Panny Márie a Sv. trojica od J. L. Krackera z roku 1774. Liturgické predmety zo 17. a 18. storočia tvoria hodnotný chrámový poklad. Z nich vyniká kalich z polovice 18. storočia od levočského zlatníka J. Szilassyho.

http://www.bb.fara.sk/

GPS: 48°44'13.9"N, 19°8'48.1"E

Náväznosť na dopravu:

osobným autom: Kollárova ulica, Bakossova ulica, Nám. Š. Moysesa (pod tržnicou, pred Barbakanom), Kapitulská ulica

autobus, trolejbus: všetky spoje, ktoré stoja na zastávkach: Národná ul. a Štefánikovo nábrežie

vlak: zastávka Banská Bystrica - mesto

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Pavol Katreniak

Mapa: