Banská Bystrica, Katedrálny kostol sv. Františka Xaverského

Program Noci kostolov 25.mája 2018

20:0022:00 ORGANMARATÓN
Nepretržitý koncert organovej hudby na jubilujúcom katedrálnom organe - 15 rokov od svojho postavenia. Účinkujú: David di FIORE,Marek Dietrich,Ján Bulla,Anna Ciganocová,Andrea Stračinová,Jana Macíková. Počas maratónu zbierka na organ v Španej Doline. »»»
»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

 

Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská BystricaNa hlavnom banskobystrickom námestí púta pozornosť návštevníkov dvojvežový kostol sv. Františka Xaverského. Už vyše dvesto rokov je katedrálnym chrámom banskobystrického biskupa.

 

Prvá písomná zmienka o mieste, na ktorom stojí banskobystrická katedrála, je z roku 1503 v tzv. Königsbergerovom testamente. V tom čase tu stál dom zámožného banskobystrického mešťana Michala Königsbergera, ktorý bol mecénom mnohých sakrálnych stavieb v meste a okolí. V jeho dome sa nachádzala gotická kaplnka sv. Jána Krstiteľa. Slúžila jeho domácnosti a banskej komore.

 

V roku 1647 sa pričinením ostrihomského arcibiskupa Imricha Losyho v Königsbergerovom dome usadili členovia Spoločnosti Ježišovej, ktorí vytrvalo presadzovali činnosť katolíckej reformy v meste a okolí. V rokoch 1695 až 1701 si jezuiti postavili na Königsbergerovom pozemku vlastné kolégium. V roku 1702 začali so stavbou kolegiálneho kostola sv. Františka Xaverského. Kostol projektoval vtedajší rektor kolégia Johann Häffels, podľa vzoru jezuitského chrámu „Il Gesù“ v Ríme. Chrám bol naplánovaný ako jednoloďový so šiestimi postrannými kaplnkami.

Nový kolegiálny kostol sv. Františka Xaverského slávnostne konsekroval 24. septembra 1715 biskup Lukáš Natale zo Stoličného Belehradu, auxiliár ostrihomského arcibiskupa.

 

Kostol bol jednoloďovou barokovou stavbou so 6 postrannými kaplnkami a chórmi po celom obvode. Loď bola zaklenutá štyrmi poľami barokovej valenej klenby s lunetami. Priečelie chrámu bolo bez veže a tvoril ho plochý štít s barokovým portálom v strede. Fasády chrámu mali iluzívnu bielo-sivo-čiernu maľovanú výzdobu, predstavujúcu piliastre s korunnou rímsou. Spolu s kostolom bola vybudovaná krypta, do ktorej Jezuiti pochovávali predstavených kolégia a po založení diecézy tu boli pochovaní niektorí významnejší kanonici.

 

Jezuiti požehnane účinkovali v kostole a kolégiu do roku 1773, kedy bola Spoločnosť Ježišova zrušená.

 

V roku 1776 sa kostol sv. Františka Xaverského stal katedrálnym chrámom novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

 

Veľká prestavba kostola sa dátuje v polovici 19. storočia, kedy Katedrála dostala nové rozmery, aj nový vonkajší vzhľad.

 

Posledná stavebná úprava katedrály sa konala v roku 1880. V tom čase veže, ktoré mali cibuľovitú podobu, dostali novú romantickú kolkovú balustrádu.

 

V súvise s pokoncilovou liturgickou obnovou bol chrám v 70. rokoch 20. storočia opravený a vymaľovaný.

 

Posledná rozsiahla rekonštrukcia, ktorá úplne zodpovedá pokoncilovému duchu, bola urobená za pätnásteho banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža v roku 2001. Renovácia exteriéru prebehla v roku 1999. V roku 2003 bol postavený nový píšťalový organ.

 

V roku 2005 Mons. Rudolf Baláž ustanovujúcim dekrétom vytvoril novú farnosť a súčasne aj nový dekanát Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského.

 

http://www.katedralabb.sk/

GPS: Loc: 48°44'8.1"N, 19°8'46.7"E

Náväznosť na dopravu:

osobným autom: Kapitulská ulica, Nám. Š. Moysesa (pod tržnicou, pred Barbakanom)
autobus, trolejbus: všetky spoje, ktoré stoja na zastávkach: Národná ul. a Štefánikovo nábrežie
vlak: zastávka Banská Bystrica - mesto

 

 

 

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Matúš Kucbel

Mapa: