Prešov, Konkatedrála sv. Mikuláša

Program Noci kostolov 9. júna 2017

17:4517:50 NOC KOSTOLOV 2017 bude v Prešove už 2.6. 2017 ! »»»»»» Moja Noc
17:5018:00 2.6.2017 Zvony , slávnostný vstup, deti so sviečkami »»»»»» Moja Noc
18:0019:30 2.6.2017 Sv. omša - dp. Jozef DRONZEK, farár dekan
sv. omša s orchestrom a zborom, S. Šarišský »»»
»»» Moja Noc
19:3020:30 2.6.2017 Liturgické úpravy konkatedrály
Ing.arch. M.Sitarčík »»»
»»» Moja Noc
20:0000:00 2.6.2017 celovečerný sprievodný program
Nočný výstup na vežu konkatedrály Aktivity s deťmi v pivnici u Nikodéma , M.Balčaková »»»
»»» Moja Noc
20:3021:15 2.6.2017 J. Leščinský, Z. Sláviková, nad duchovnými textami s hudbou Miriam Brandisová »»»»»» Moja Noc
21:1521:45 2.6.2017 Fatima a fatimské zjavenia v prezentácií
V.Baltés »»»
»»» Moja Noc
21:4522:30 2.6.2017 Pod gotickými klenbami
Mgr. Viktória Norko Marková, Dis.art. operná speváčka Košice »»»
»»» Moja Noc
22:3023:00 2.6.2017 Vyloženie Sviatosti oltárnej »»»»»» Moja Noc
23:0000:00 2.6.2017 Adorácie a požehnanie so Sviatosťou oltárnou
M. Šimko »»»
»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

Prešovská Konkatedrála sv. Mikuláša patrí k najkrajším stavbám neskorej gotiky u nás. Svojimi rozmermi: dĺžka 54,7 m, šírka 34-45 m, výška 16 m, patrí k najväčším chrámom na Slovensku. Patrónom konkatedrály je sv. Mikuláš, ktorý sa v 13. storočí tešil veľkej úcte medzi veriacimi v Prešove. Konkatedrálu začali stavať po r. 1347 na mieste staršej sakrálnej stavby. V r. 1501 levočský kamenár PETER urobil plán prestavby kostola zo stránky kamenárskej, murárskej a staviteľskej. Prestavbu viedol prešovský majster JÁN BRENGISZEN, dôverník mesta. Pritom mu pomáhali kamenárski majstri MIKULÁŠ A MICHAL. Gotické ozdobné detaily vydávajú svedectvo o ich majstrovstve. V r. 1505 dokončili trojlodie, v r. 1509 južnú vstupnú halu kostola, v r. 1511 organový chór a v r. .1515 kostolnú vežu. Celkový vzhľad kostola je vzácnou pamiatkou éry neskorej gotiky a jedinečnou dominantou historického jadra mesta. Za reformácie (r. 1624) po požiari bol kostol adaptovaný vstavaním speváckych empór. V r. 1768 kostol opravili a súčasne postavili južný klasicistický portál. V r. 1903-1904 bola veža kostola regotizovaná. Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovalo málo pamiatok. Najvzácnejšia je skriňa z bývalého gotického krídlového oltára (1490-1506), pojatá do dnešného barokového hlavného oltára. Sú v nej tri sochy (210 cm): socha P. Márie, po jej pravici socha sv. Mikuláša, vľavo socha sv. Vojtecha. Tabuľové maľby z krídiel spomínaného gotického oltára sú novoinštalované v apside severnej lode kostola. Vzácne sú neskorogotické plastiky z dielne rezbára Majstra Pavla - archanjel Gabriel a Ukrižovaný. Ku klenotám baroka patrí kazateľnica, malý organový chór i veľký organ. Fragmenty nástenných malieb sú z 15. Storočia, v lodi zo 17.storočia. Takto Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa stáva okrasou a dominantou starodávneho námestia mesta. V súčasnej dobe prebieha jej rekonštrukcia. V októbri 2011 bol osadený nový pevný oltár.

www.presov.rimkat.sk

GPS: Loc: 48°59'53" N, 21°14'22" E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD.

Mapa:

Najbližšia Noc kostolov:
Prešov, CB, Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej - 0.3 km
Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany, Filiálny kostol Všetkých Svätých - 23.9 km
Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská - 28.9 km
Gelnica, GKC, Gréckokatolícka kaplnka Panny Márie - 34.1 km
Gelnica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie - 34.7 km
Gelnica, Kaplnka sv. Kríža (Thurzov) - 37.0 km