Nitra, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (kalvária)

Program Noci kostolov 25.mája 2018

Program ešte nebol zadaný.

Informácie o kostole:

Kostol sa nachádza na návrší Kalvária, v minulosti nazývanom Mariánsky alebo Zelený vrch. Ide o stredoveký kostol spomínaný v listine kráľa Bela IV z roku 1248. Existencia kostola je doložená i v súpise pápežských desiatkov Uhorska z roku 1332 a neskôr sa uvádzajú jeho stavebné úpravy v rokoch 1506, 1678, 1696. Generálna prestavba v neorománskom duchu sa uskutočnila v rokoch 1878 – 1885 za pôsobenia biskupa Augustína Roskoványiho, ktorý prestavbou poveril staviteľa Storna. Oltárny obraz pochádza od maliara G. Schüleho. V priebehu 18. storočia sa stal významným pútnickým miestom.

www.nitrakalvaria.svd.sk

GPS: Loc: 48° 17' 55" N, 18° 05' 31" E

Náväznosť na dopravu:

Autobus č. 25 (MHD)

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Filip Tkáč

Mapa: