Nitra, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (kalvária)

Program Noci kostolov 9. júna 2017

18:3019:00 modlitba sv. ruženca  »»»»»» Moja Noc
19:0020:00 svätá omša »»»»»» Moja Noc
20:0023:00 voľná prehliadka kostola a krypty »»»»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

Kostol sa nachádza na návrší Kalvária, v minulosti nazývanom Mariánsky alebo Zelený vrch. Ide o stredoveký kostol spomínaný v listine kráľa Bela IV z roku 1248. Existencia kostola je doložená i v súpise pápežských desiatkov Uhorska z roku 1332 a neskôr sa uvádzajú jeho stavebné úpravy v rokoch 1506, 1678, 1696. Generálna prestavba v neorománskom duchu sa uskutočnila v rokoch 1878 – 1885 za pôsobenia biskupa Augustína Roskoványiho, ktorý prestavbou poveril staviteľa Storna. Oltárny obraz pochádza od maliara G. Schüleho. V priebehu 18. storočia sa stal významným pútnickým miestom.

www.nitrakalvaria.svd.sk

GPS: Loc: 48° 17' 55" N, 18° 05' 31" E

Náväznosť na dopravu:

Autobus č. 25 (MHD)

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Filip Tkáč

Mapa:

Najbližšia Noc kostolov:
Nitra, Evanjelický kostol Svätého Ducha - 1.4 km
Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie - 1.5 km
Nitra, Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad - 2.0 km
Chrenová, Kostol sv. Martina (Nitra) - 2.3 km
Nitra, SKC, Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku - 2.5 km
Klokočina, Kostol sv. Gorazda /Nitra, Klokočina/ - 2.7 km
Nitra, Dom cirkvi bratskej - 3.6 km
Nitra, Kostol sv. Jozefa (Zoborský kláštor) - 4.7 km
Komjatice, Kostol svätej Alžbety - 16.8 km
Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol - 33.2 km