Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie

Program Noci kostolov 9. júna 2017

18:0020:00 možnosť navštíviť kryptu kostola  »»»»»» Moja Noc
18:0023:00 Nightfever  »»»»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

Objekt kostola predstavuje jednu z dominánt Dolného mesta vďaka ihlancovitému zastrešeniu veže kostola a rozložitému priečeliu. Kláštorný komplex s kostolom tvoria štyri čiastočne prepojené objekty s ústredným dvorom. Evidujeme tri stavebné etapy: barokovú z 2. tretiny 18. storočia v suteréne a na prízemí, empír zo zač. 19. stor. prítomný v pôdoryse i klenbách a historizujúcu (neorománsky a neogotický sloh), realizovanú od roku 1852 podľa projektu Františka Částku. V prestavbe pokračoval od roku 1855 J. Szmatos z Viedne a dokončil ju roku 1861 A. Herwert z Nitry. Do priestorov sa v roku 1861 nasťahovali rádové sestry vincentky z rakúskeho Grazu. Biskup Roškováni im zveril opateru chorých a výchovu dievčat. Od roku 1868 v komplexe sídlila aj materská škola. Biskup Imrich Bende tu zriadil aj meštiansku školu, neskôr vyššiu dievčenskú školu. Po roku 1932 tu sídlil ženský učiteľský ústav. V roku 1934 bol objekt funkčne upravený a generálne prestavaný podľa projektu Maximiliána Scheera. V 2. pol. 20. stor. bol účelovo modernizovaný.

GPS: Loc: 48°18'43.9441412"N, 18°05'08.3300114"E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Peter Klech

Mapa:

Najbližšia Noc kostolov:
Nitra, Evanjelický kostol Svätého Ducha - 0.6 km
Nitra, Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad - 0.6 km
Nitra, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (kalvária) - 1.5 km
Chrenová, Kostol sv. Martina (Nitra) - 2.3 km
Klokočina, Kostol sv. Gorazda /Nitra, Klokočina/ - 2.3 km
Nitra, SKC, Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku - 2.4 km
Nitra, Dom cirkvi bratskej - 2.8 km
Nitra, Kostol sv. Jozefa (Zoborský kláštor) - 3.3 km
Komjatice, Kostol svätej Alžbety - 18.4 km
Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol - 32.1 km