Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie

Program Noci kostolov 25.mája 2018

Program ešte nebol zadaný.

Informácie o kostole:

Objekt kostola predstavuje jednu z dominánt Dolného mesta vďaka ihlancovitému zastrešeniu veže kostola a rozložitému priečeliu. Kláštorný komplex s kostolom tvoria štyri čiastočne prepojené objekty s ústredným dvorom. Evidujeme tri stavebné etapy: barokovú z 2. tretiny 18. storočia v suteréne a na prízemí, empír zo zač. 19. stor. prítomný v pôdoryse i klenbách a historizujúcu (neorománsky a neogotický sloh), realizovanú od roku 1852 podľa projektu Františka Částku. V prestavbe pokračoval od roku 1855 J. Szmatos z Viedne a dokončil ju roku 1861 A. Herwert z Nitry. Do priestorov sa v roku 1861 nasťahovali rádové sestry vincentky z rakúskeho Grazu. Biskup Roškováni im zveril opateru chorých a výchovu dievčat. Od roku 1868 v komplexe sídlila aj materská škola. Biskup Imrich Bende tu zriadil aj meštiansku školu, neskôr vyššiu dievčenskú školu. Po roku 1932 tu sídlil ženský učiteľský ústav. V roku 1934 bol objekt funkčne upravený a generálne prestavaný podľa projektu Maximiliána Scheera. V 2. pol. 20. stor. bol účelovo modernizovaný.

GPS: Loc: 48°18'43.9441412"N, 18°05'08.3300114"E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Peter Klech

Mapa: