Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly

Program Noci kostolov 25.mája 2018

18:0019:00 K prameňom spásy
Svätá omša »»»
»»» Moja Noc
18:4519:00 Agapé
Občerstvenie »»»
»»» Moja Noc
19:0019:30 Svadba v Káne
Slovo o víne v liturgii »»»
»»» Moja Noc
19:3020:00 Prestávka s prekvapením »»»»»» Moja Noc
20:0021:00 Sila viery
Program spoločenstva L'múry a ich priateľov »»»
»»» Moja Noc
21:0021:45 Zostávali v blízkosti Božieho domu
Sestra Dorota o bl. sestre Zdenke »»»
»»» Moja Noc
21:4522:00 Záverečný program
Ukončenie Noci kostolov 2018 »»»
»»» Moja Noc
22:0022:00 Koniec »»»»»» Moja Noc

»»» Moja Noc

Kvíz pre deti »»»

»»» Moja Noc

Občerstvenie »»»

»»» Moja Noc

Prehliadka veže a organu »»»

Informácie o kostole:

Roku 1671 začali jezuiti so stavbou zrubového kostola aj v Mestečku – Leopoldove. Keď 24. júla 1683 dal Mestečko – Leopoldov vypáliť veliteľ pevnosti, aby neslúžilo kurucom a Turkom za skrýšu, zhorel aj kostol. Dňa 8. augusta 1693 položili nový základný kameň kostola a 15 októbra 1712 ho posvätili a zasvätili svätému Ignácovi z Loyoly. V roku 1728 znovu vyhorel, ale hneď ho opravili. Roku 1848 opäť vyhorel, renovovali ho roku 1856. Kostol je barokový a tvorí jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou novšou sakristiou z konca prvej polovice 20. storočia a vstavanou vežou, ktorá má romantickú neorománsku úpravu. Vo veži sa nachádzajú tri zvony. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. V lodi je murovaný chór s konvexným parapetom. Na ňom sa nachádza jednomanuálový jedenásť registrový organ s pedálom, ktorý pochádza z dielne Martina Šaška z Brezovej pod Bradlom a datujeme ho do druhej polovice 50. rokov 19. storočia. Bočné fasády majú lizénové rámovanie, na hlavnom priečelí je založený štít, na ňom sa nachádza heslo jezuitov v skrátenej forme: „Všetko pre väčšiu slávu Božiu“. Interiérové zariadenie tvorí hlavný oltár sv. Ignáca z Loyoly, klasicistický, stĺpový z poslednej tretiny 18. storočia. Na pravej stene vedľa hlavného oltára je reštaurované okno Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Klasicistický bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie pochádza z prvej tretiny 19. storočia a má v strednom výklenku plastiku Piety. Vedľa nej vľavo je socha sv. Jána Nepomuckého, vpravo socha sv. Vendelína. Pri oltári je umiestnená klasicistická krstiteľnica. Vzadu sa nachádza kaplnka Panny Márie. Klasicistický bočný oltár sv. Jozefa tvorí pendant predošlého. Vo výklenku stojí socha sv. Jozefa s malým Ježiškom, vpravo sv. Annya a vľavo sv. Floriána. Pri vstupe do kostola hlavnou bránou sa nachádza jaskyňa Lurdskej Panny Márie s kľačiacou Bernardetou.

www.leopoldov.fara.sk

GPS: 48°26'49.56"N, 17°45'54.69"E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Jozef Šantavý

Mapa: