Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly

Program Noci kostolov 9. júna 2017

18:0018:50 Svätá omša »»»»»» Moja Noc
19:0019:05 Príhovor
privítanie a zahájenie Noci kostolov 2017 »»»
»»» Moja Noc
19:1019:50 Väzenský kostol
história väzenského kostola prednáška, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. »»»
»»» Moja Noc
19:5020:30 Prestávka s prekvapením »»»»»» Moja Noc
20:3021:00 Duchovná služba vo väznici
prednáška, Rastislav Firment, väzenský kaplán »»»
»»» Moja Noc
21:1022:00 Liturgická hudba
prednáška, Jozef Šantavý, organista »»»
»»» Moja Noc
22:0022:30 Prestávka na občerstvenie »»»»»» Moja Noc
22:3023:45 Young for young
program mladých zo spoločenstva L'MÚRY »»»
»»» Moja Noc
23:4524:00 Obrad svetla a požehnanie
ukončenie Noci kostolov 2017 »»»
»»» Moja Noc

»»» Moja Noc

Sprievodné akcie počas programu
prehliadka veže, prehliadka organa, občerstvenie, stopovačka pre deti »»»

Informácie o kostole:

Roku 1671 začali jezuiti so stavbou zrubového kostola aj v Mestečku – Leopoldove. Keď 24. júla 1683 dal Mestečko – Leopoldov vypáliť veliteľ pevnosti, aby neslúžilo kurucom a Turkom za skrýšu, zhorel aj kostol. Dňa 8. augusta 1693 položili nový základný kameň kostola a 15 októbra 1712 ho posvätili a zasvätili svätému Ignácovi z Loyoly. V roku 1728 znovu vyhorel, ale hneď ho opravili. Roku 1848 opäť vyhorel, renovovali ho roku 1856. Kostol je barokový a tvorí jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou novšou sakristiou z konca prvej polovice 20. storočia a vstavanou vežou, ktorá má romantickú neorománsku úpravu. Vo veži sa nachádzajú tri zvony. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. V lodi je murovaný chór s konvexným parapetom. Na ňom sa nachádza jednomanuálový jedenásť registrový organ s pedálom, ktorý pochádza z dielne Martina Šaška z Brezovej pod Bradlom a datujeme ho do druhej polovice 50. rokov 19. storočia. Bočné fasády majú lizénové rámovanie, na hlavnom priečelí je založený štít, na ňom sa nachádza heslo jezuitov v skrátenej forme: „Všetko pre väčšiu slávu Božiu“. Interiérové zariadenie tvorí hlavný oltár sv. Ignáca z Loyoly, klasicistický, stĺpový z poslednej tretiny 18. storočia. Na pravej stene vedľa hlavného oltára je reštaurované okno Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Klasicistický bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie pochádza z prvej tretiny 19. storočia a má v strednom výklenku plastiku Piety. Vedľa nej vľavo je socha sv. Jána Nepomuckého, vpravo socha sv. Vendelína. Pri oltári je umiestnená klasicistická krstiteľnica. Vzadu sa nachádza kaplnka Panny Márie. Klasicistický bočný oltár sv. Jozefa tvorí pendant predošlého. Vo výklenku stojí socha sv. Jozefa s malým Ježiškom, vpravo sv. Annya a vľavo sv. Floriána. Pri vstupe do kostola hlavnou bránou sa nachádza jaskyňa Lurdskej Panny Márie s kľačiacou Bernardetou.

www.leopoldov.fara.sk

GPS: 48°26'49.56"N, 17°45'54.69"E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Jozef Šantavý

Mapa:

Najbližšia Noc kostolov:
Hlohovec, ECAV, Evanjelický a.v. kostol - 4.5 km
Dechtice, Katarínka - 26.7 km
Nitra, Dom cirkvi bratskej - 34.1 km
Klokočina, Kostol sv. Gorazda /Nitra, Klokočina/ - 35.1 km
Nitra, Kostol sv. Jozefa (Zoborský kláštor) - 36.1 km
Nitra, Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad - 36.4 km
Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie - 36.6 km
Nitra, Evanjelický kostol Svätého Ducha - 37.1 km
Nitra, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (kalvária) - 37.7 km
Nitra, SKC, Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku - 38.5 km