:: PROJEKTOVÝ TÍM NOCI KOSTOLOV 2018
tento rok organizujú Noc kostolov dobrovoľníci z celého Slovenska
V prípade potreby kontaktujte koordinátorov webstránky cez email trnava.nockostolov@gmail.com


::  KOORDINÁTORI

RKC - Trnavská arcidiecéza
bez koordinátora,
e-mail: trnava.nockostolov(zavinac)gmail.com

RKC - Banskobystrická diecéza
Dp. Pikala Miloš, dekan Banská Štiavnica,
e-mail: farar(zavinac)inky.sk

RKC - Žilinská diecéza
Dp. Pupík Zdeno, riaditeľ pastorálno-kultúrneho inštitútu Communio,
e-mail: icommunio(zavinac)gmail.com

RKC - Košická arcidiecéza
Dp. Dronzek Jozef, dekan Prešov,
e-mail: dronzek(zavinac)ktfke.sk

RKC - Nitrianska diecéza
Kopec Vladimír, riaditeľ Diecézneho múzea v Nitre,
e-mail: vladokopec(zavinac)gmail.com

RKC - Spišská diecéza
Dp. Jozef Tomaga, farár Okoličné,
e-mail: okolicne(zavinac)farnostokolicne.sk

Gréckokatolícka Cirkev Eparchia Bratislava
Dp. Martin Pavúk, správca farnosti v Nitre,
e-mail: grkatnr(zavinac)gmail.com

Vojenský ordinariát
Stanislav Varga, kaplán,
e-mail: stanislav.varga(zavinac)minv.sk

Gréckokatolícka Cirkev Eparchia Košice
Dp. Robert Jáger, sekretár vladyku,
e-mail: bobjager(zavinac)hotmail.com

Gréckokatolícka cirkev, Prešovská archieparchia
Rudolf Hreňo, diakon,
e-mail: diakonrh(zavinac)gmail.com