Noc kostolov sa uskutoční 25. mája 2018 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie zvonov.

Noc kostolov je:
[] pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov
[]  prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti
[]  ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby 
[] znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí