Noc kostolov 2017 sa uskutoční 9. júna 2017 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie zvonov.
 

Noc kostolov je:

   - pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov

   - prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti

   - ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby 

   - znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí


Mottom pre NOC KOSTOLOV na Slovensku v roku 2017 je:

"Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami."

(porovnaj Mdr. 10,17)


Od roku 2010 sa do Noci kostolov zapájajú postupne všetky rímsko-katolícke diecézy na Slovensku (Trnavská arcidiecéza, Nitrianska diecéza, Žilinská diecéza, Banskobystrická diecéza, Košická arcidiecéza, Spišská diecéza) a Bratislavská gréckokatolícka eparchia, Košická gréckokatolícka eparchia a Prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo.


Do príprav Noci kostolov sa zvyknú zapájať aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburgského vyznania, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Reformovaná kresťanská cirkev, Bratská jednota baptistov a Cirkev bratská.