Noc kostolov 2014 sa uskutoční 24. mája 2012 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie zvonov.

 

Noc kostolov je:

   - pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov

   - prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti

   - ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby 

   - znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí


Mottom pre NOC KOSTOLOV na Slovensku v tomto roku je:

"Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň a NOC a označovali obdobia, dni a roky"

(porovnaj Gn. 1,14)


V tomto roku organizujú Noc Kostolov dobrovoľníci celého Slovenska.