Aktuality

Noc Kostolov na Slovensku bude aj v roku 2018.

Zapojte sa aj vy do Noci kostolov na Slovensku.

Všetky kostoly a modlitebne na území Slovenskej republiky z cirkví, ktoré sú členmi alebo pridruženými členmi Ekumenickej  rady cirkví SR pozývame k pripojeniu do Noci kostolov 2017, ktorá bude, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, opäť príležitosťou pozvať čo najširšiu verejnosť dobrej vôle do kostolov a tu vo večernej a nočnej atmosfére ponúknuť možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostrednictvom modlitby, slova, hudby, umenia, zážitkov, ...

K prihláseniu kostola do Noci kostolov 25. 5. 2018 je potrebné:
1. rešpektovať CIELE a TÉZY, (viď viac na www.nockostolov.sk/informacie)
2. vytvoriť a realizovať VLASTNÝ PROGRAM.
3. Duchovný správca vyplní a odošle elektronickú prihlášku do Noci kostolov.

Potom budú editorovi uvedenému v prihláške poslané prihlasovacie údaje pre zadávanie programu Noci kostolov a aktualizáciu informácií o vašom kostole.