Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2017

Noc kostolov 2017 - Pozvanie do modlitebne Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave - Starom Meste

P R O G R A M

18:00   Privítanie a predstavenie podujatia

18:10   Prezentácia ECM na Slovensku

18:30   Život kňaza Johna Wesleyho

19:00   Meditácia pri Svätom Písme

19:30   Večerná adorácia Boha (modlitby)

20:00   Sv. Večera Pánova