Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2017

Noc Kostolov na Slovensku bude aj v roku 2017.

Pozvanie k zapojeniu do Noci kostolov

 

Všetky kostoly a modlitebne na území Slovenskej republiky z cirkví, ktoré sú členmi alebo pridruženými členmi Ekumenickej  rady cirkví SR pozývame k pripojeniu do Noci kostolov 2017, ktorá bude, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, opäť príležitosťou pozvať čo najširšiu verejnosť dobrej vôle do kostolov a tu vo večernej a nočnej atmosfére ponúknuť možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostrednictvom modlitby, slova, hudby, umenia, zážitkov, ...

K prihláseniu kostola do Noci kostolov 9. 6. 2017 je potrebné:

1. rešpektovať CIELE a TÉZY,
(viď viac na www.nockostolov.sk/informacie)

2. vytvoriť a realizovať VLASTNÝ PROGRAM.

3. Duchovný správca vyplní a odošle elektronickú prihlášku do Noci kostolov.

Potom budú editorovi uvedenému v prihláške poslané prihlasovacie údaje pre zadávanie programu Noci kostolo 2017 a aktualizáciu informácií o kostole.