Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Noc kostolov 2016 - Pozvanie do modlitebne Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave - Starom Meste

Po prvýkrát sa do akcie Noc kostolov 2016 ako farnosť Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave - Starom Meste zapájame aj my. Dvere nášho bohoslužobného priestoru (modlitebne), kde sa budete môcť aj Vy stretnúť s Bohom pri Jeho slove a sviatosti sv. Večere Pánovej, sa otvoria v piatok 10.06.2016 od 18:00 hod. a program potrvá až do 23:00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame! Na stretnutie s Vami sa teší farár zboru Mgr. Ivan Lukáč. Bližšie informácie o duchovnom živote a činnostiach našej farnosti nájdete na stránke: www.bratislava.umc.sk