Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Pozvanie na NocKostolov 2016 do Nitry

Tak ako už tarchivne fotoradične, aj v tomto roku sa Nitra zapája do celoeurópskeho podujatia Noc kostolov. Dvere kostolov sa tentokrát otvoria v piatok 10.6.2016 od 18.00hod., aby ponúkli bohatý program ako koncerty, prehliadky, divadelné predstavenie, duchovný program atp. V tomto roku bude v Nitre otvorených spolu 16 chrámov ako napr. Kostola sv. Michala Archanjela na Dražovskom vŕšku, ruiny Kostola sv. Jozefa v bývalom Zoborskom kláštore, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi a ďalšie.

Súčasťou Noci kostolov je aj tradičná súťaž o vecné ceny. Bližšie informácie budú zverejnené na plagátoch k podujatiu a na www.nockostolov.sk.

Srdečne Vás pozývame!