Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Aj na Slovensku sa koná Noc kostolov 2016

Otvorené srdce človeka otvára jeho náruč pre všetkých ľudí dobrej vôle. Aj táto noc bude príležitosťou pre všetkých, ktorých tento projekt oslovil a chcú v ňom pokračovať, otvoriť v piatok 10. júna o 18. hodine svoj kostol a pozvať doň iných ľudí dobrej vôle duchovne a v spoločenstve prežiť nočný čas.

Mottom tohto ročníka je citát:
„Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude." (Zjv. 21,25).

Organizátori za chrámy a modlitebne, ktoré sa chcú zapojiť do projektu, nájdu potrebné tlačové materiály na tejto adrese, je možné si ich stiahnuť a vytlačiť podľa potreby.

V prípade otázok k projektu, komunikujte cez email s organizačným tímom.
Máte dobré skúsenosti z tejto akcie, napíšte nám ich.
Ak máte dobré fotky z prechádzajúcich akcií, pošlite nám ich do galérie.
Zároveň dávame do pozornosti oficiálnu komunitnú stránku podujatia na Facebooku, kde si zapojení dobrovoľníci môžu vymieňať skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a tak spoločne prispievať k tomu, že svetlo Noci kostolov na Slovensku ani v tomto roku nezhasne.

Z histórie Noci kostolov na Slovensku:
Prvá noc kostolov sa konala v Nitre a okolí v roku 2010. V roku 2011 sa pod záštitou Mons. Róberta Bezáka vytvoril organizačný tím, vytvorili sa marketingové materiály, prebehli reklamné kampane, natočili sa prvé spoty a do projektu sa zapojilo 82 kostolov na území Trnavskej arcidiecézy a ďalších 14 v iných diecézach. V roku 2012 sa už zapojilo 186 kostolov z celého Slovenska. Od roku 2013 (53 kostolov) prebieha Noc kostolov na dobrovoľníckej báze. V roku 2014 sa zúčastnilo 42 kostolov. Boli medzi nimi boli aj chrámy a modlitebne ďalších cirkví: Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Cirkvi bratskej.

Organizačný tím Trnava