Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2015

Noc kostolov tento rok aj v Trnave

Trnavčania sa tento rok majú možnosť zúčastniť Noci kostolov, ktorú aj pre nich zorganizujú vo Farnosti Božieho milosrdenstva na Prednádraží.
Vyberte si aj vy z ich programu
Trnava-Prednádražie, Farnosť Božieho milosrdenstva Trnava
alebo z programu troch kostolov v okolí (Katarínka, Košolná, Majcichov).