Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2015

Noc kostolov pozdravil Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Aj tento rok sa v Nitrianskej diecéze naplní už niekoľkoročná milá tradícia sprístupnenia Božích chrámov v netradičnom večernom čase. Kostol je v prvom rade miestom, kde neustále prebýva Boh. Je miestom, kde sa uplatňuje kresťanská spiritualita a modlitba. Zároveň je však skvostom, ktorý sa vyznačuje istou kultúrnou, umeleckou a v neposlednom rade i historickou a národnou podstatou. I tieto hodnoty treba objavovať a spoznávať. A keďže dnešný človek chce byť upriamovaný na stále nové a silnejšie zážitky, podujatie Noc kostolov vychádza v ústrety tomuto záujmu. Nezabudnime však, že popri nevšednom odkrývaní architektonických a umeleckých pokladov chrámov, vystúpeniach umelcov, hudobníkov, ponúka návštevníkovi i stíšenie sa, otvára kostoly i pre modlitbu a kontempláciu. Už mnoho rokov nás teší intenzíny záujem o toto podujatie, prináša nám radosť a nádej, že úsilie a snaha našich predkov zveľadiť Božie príbytky má i v súčasnej generácii svojich pokračovateľov. Napĺňa nás šťastím poznanie, že si mnohí uvedomujú vzácnosť chrámov a ich nenahraditeľnosť tak v náboženských sférach spoločnosti, ako aj vo sférach kultúrnych a napokon i každodenných.


Mottom tohto ročníka sa stal Žalm 139, 12: „Nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo.“

Milí návštevníci, Noci kostolov 2015, v duchu tohto žalmu Vám úprimne žičím, nech pomyselná noc v kostole prinesie svetlo do všedného dňa každého z Vás a naplní Vás i Vašich blízkych lúčmi pokoja a radosti. Vyslovujem tiež úprimnú vďaku všetkým organizátorom a podporovateľom tohto podujatia, cením si obetu, ktorú každý rok prinášajú. Nech tak naše spoločné úsilie obohatí všetkých ľudí dobrej vôle a každému prinesie nový elán k zdokonaľovaniu seba i svojho okolia.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup