Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2014

Noc kostolov v roku 2014 je v rukách dobrovolníkov

Od roku 2011 sa Noc kostolov pravidelne koná aj na Slovensku – v roku 2011 sa zapojilo 82 kostolov na území Trnavskej arcidiecézy a ďalších 14 v iných diecézach, v roku 2012 sa zapojilo 186 a v roku 2013 to bolo 53 kostolov na území celého Slovenska. Boli medzi nimi boli aj chrámy a modlitebne ďalších cirkví: Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Cirkvi bratskej.

Ani v tomto roku Noc kostolov oficiálne na Slovensku nemá garanta a napriek tomu sa koná. Je príležitosťou pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorých tento projekt oslovil a chcú v ňom pokračovať, otvoriť v piatok 24. mája o 18. hodine svoj kostol a pozvať doň iných ľudí dobrej vôle duchovne a v spoločenstve prežiť nočný čas.

Mottom tohto ročníka je citát z knihy Genezis: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň a NOC a označovali obdobia, dni a roky.“ (Porov. Zach 14,7).

Organizátori za chrámy a modlitebne, ktoré sa chcú zapojiť do projektu, nájdu potrebné tlačové materiály na tejto adrese, je možné si ich stiahnuť a vytlačiť podľa potreby.

V prípade otázok k projektu, komunikujte cez email s organizačným tímom.
Máte dobré skúsenosti z tejto akcie, napíšte nám ich. Ak máte dobré fotky z prechádzajúcich akcií, pošlite mi ich do galérie.
Zároveň dávame do pozornosti oficiálnu komunitnú stránku podujatia na Facebooku, kde si zapojení dobrovoľníci môžu vymieňať skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a tak spoločne prispievať k tomu, že svetlo Noci kostolov na Slovensku ani v tomto roku nezhasne.

Organizačný tím Trnava