Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2013

Noc kostolov v gréckokatolíckej farnosti Nitra - 2013

Chrám sv. Štefana kráľa bol rímskokatolíckym biskupstvom daný do užívania Gréckokatolíckej Cirkvi. Patrónom farnosti sa stal sv. Andrej apoštol.
Zvon kostola ohlásil tak ako aj ostatné kostolné zvony od 17.50 – 18.00 Noc kostolov.
O 18.00 sa slávila gréckokatolícka sv. liturgia. Boli na nej prítomní najmä veriaci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb.
O 19.00 nasledoval Akatist k Presvätej Bohorodičke – hymnus na oslavu Panny Márie. Pomodliť sa ho prišli aj ľudia z iných farností a boli prítomné aj rehoľné sestry z dvoch kongregácií.
Potom už začali prichádzať ľudia v hojnom počte, aby si dôkladnejšie pozreli malý kostolík. Prichádzajúci obdivovali ikonostas - drevenú stenu s ikonami oddeľujúcu svätyňu od lode chrámu. V tento večer mali návštevníci jedinečnú možnosť prejsť cez svätyňu kostola. Ďalším bodom pohľadu boli fotografie a relikvie bl. Petra Pavla Gojdiča, gréckokatolíckeho prešovského biskupa a bl. Vasiľa Hopku, gréckokatolíckeho pomocného prešovského biskupa. Mnohí si nenechali ujsť príležitosť vyjsť na chór chrámu a odtiaľ vyššie do veže. Vo veži je malý zvon, ktorý sa obsluhuje ešte ručne.
O 20.00 bola prednáška o ikonách a ikonostase. V úvode prednášky bol pre návštevníkov pustený krátky obohacujúci video film o tom, ako sa píše ikona. Prednáška bola zameraná hlavne na rôzne typy ikon Bohorodičky.
O 21.00 nasledovala prednáška o histórii kostola. Záujemcovia cez videoprojekciu mohli vidieť archívne zábery – historické fotografie vzhľadu chrámu až po súčasnosť.
Do 23.00 mali ďalší návštevníci možnosť prehliadky kostolíka. 

 

sr. Dominika Szeghyová, KDJ