Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2013

Noc kostolov v roku 2013 ako spomienková aktivita

V rokoch 2011 a 2012 sa Noc kostolov konala aj na Slovensku – v roku 2011 sa zapojilo 82 kostolov na území Trnavskej arcidiecézy a ďalších 14 v iných diecézach, v roku 2012 sa zapojilo 186 kostolov na území celého Slovenska. Boli medzi nimi aj chrámy a modlitebne ďalších cirkví: Pravoslávnej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Cirkvi bratskej.

V tomto roku Noc kostolov oficiálne na Slovensku nemá garanta a preto sa nekoná, je však možnosť pre tých, ktorých tento projekt oslovil a chcú v ňom pokračovať, otvoriť v piatok 24. mája o 18. hodine svoj kostol a pozvať doň ľudí dobrej vôle duchovne a v spoločenstve prežiť čas.

Organizátori za chrámy a modlitebne, ktoré sa chcú zapojiť do projektu, nájdu potrebné tlačové materiály na tejto adrese, je možné si ich stiahnuť a vytlačiť podľa potreby.

Mottom tohto ročníka je citát z knihy Zachariáš: „Potom už nebude deň ani noc, ale v čase večera bude svetlo.“ (Porov. Zach 14,7).

Zároveň dávame do pozornosti oficiálnu stránku podujatia na Facebooku, kde si zapojení dobrovoľníci môžu vymieňať skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a tak spoločne prispievať k tomu, že svetlo Noci kostolov na Slovensku ani v tomto roku nezhasne.

Organizačný tím Trnava