Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostolov v Banskej Štiavnici

Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Slavomír Michna, farský koordinátor
Počet návštevníkov: cca 225

Napriek celovečernému nepriaznivému počasiu vyvolal program vo farskom kostole veľký záujem. V prvej hodine prebiehal program pre deti, ktorí pripravili viacerí mladí z eRka. Jeho súčasťou bolo divadlo: Existuje, hru Tajnička, spolu s deťmi si aj zaspievali a zároveň pre nich pripravili maľovanie na tvár. Atmosféru oživili chvály a svedectvá s Koinoniou Ján Krstiteľ a známy banícky mužský spevácky zbor Štiavničan. Veľmi príjemnou chvíľou bolo stretnutie so spisovateľom Antonom Laučekom, ktoré moderoval Viktor Hirschner. Neskôr sa kostol zahalil do tmy počas koncertu farského zboru. Celý program ukončilo sprevádzanie po kostole s prístupom na celý chór, do
hlavnej veže, do presbytéria, sakristie a trezoru liturgických predmetov. Veľkým pozitívum bolo nielen nadšenie farníkov, ale hlavne návštevníkov mimo farnosti a to najmä pri špeciálnej nočnej exkurzii po celom kostole. Toto nadšenie sa stalo jednou z hlavných motivácií pravidelne opakovať Noc kostolov.


Kostol sv. Kataríny
Michal Babiak, vedúci technického tímu a koordinátor kostola
Počet návštevníkov: cca 360

Priebeh akcie Noc kostolov v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici prebehol bezproblémovo a podľa reakcií a odoziev návštevníkov aj veľmi úspešne. V kostole boli pri každom oltári zapálené sviečky, takisto sviečky boli aj na schodisku smerujúcom na dolný aj horný chórus. V presbytériu a sakristii boli vystavené tridentské/predkoncilové liturgické odevy - ornáty, štóly, alby, superpelície a iné. Atmosféru dopĺňala hudba gregoriánskeho chorálu. Všetci návštevníci už len po vkročení do kostola boli príjemne prekvapení jeho atmosférou a hneď s nadšením pokračovali vo voľnej prehliadke kostola. Zároveň mali možnosť bezplatného výkladu a sprevádzania po kostole, o čo bol tiež veľký záujem. O 22:00 začal organový koncert, ktorým sa atmosféra v kostole jemne pozmenila.
Ohlasy návštevníkov, zaznamenané v knihe návštev, sa nesú v znamení vďačnosti za krásnu prehliadku a atmosféru v kostole. 


Kostol sv. Alžbety Durínskej (Uhorskej)
Mgr. Michal Ďurica, koordinátor kostola
Počet návštevníkov: cca 30

Prednáška Stredovek tak ako ho nepoznáme, Turínske plátno a Oviedska posmrtná šatka ľudí veľmi zaujali. Dôkazom toho bolo zároveň aj ich dopĺňanie ďalších faktov. Vcelku veľmi pozitívne ohlasy. Dôkazom toho bolo aj celkové predĺženie plánovaného času prednášok od 18:00 do 21:00 až do 23:30.


Kalvária
Juraj Bačík, koordinátor Kalvárie – komplexu niekoľkých kostolov
Počet návštevníkov: cca 70
Kalvária svojou neodmysliteľnou atmosférou prilákala množstvo záujemcov nielen o sprevádzanie (predĺžilo sa z jednej hodiny až na hodinu a trištvrte), ale aj záujemcov o exkluzívny výstup do vyhliadkovej veže Horného kostola. Potom nasledoval koncert študentov konzervatória (Katarína Kompáneková – akordeón, Marta Gondová – violončelo a Mikuláš Tuhý – violončelo), ktorý bol nádherným zážitkom aj vďaka tomu, že v priestoroch Stredného kostola sa niečo podobné asi ešte ani neuskutočnilo. Počasie na jednej strane prilákalo menej návštevníkov narozdiel od odhadu a zároveň sa muselo zrušiť aj premietanie filmu na kalvárskom amfiteátri, ale aj tak umožnilo Kalváriu nasvietiť, čo bolo zároveň vidieť aj centra Banskej Štiavnice, ako symbol Noci kostolov v Banskej Štiavnici.