Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Súťaž o Najkrajší príbeh Noci kostolov pokračuje

Organizátori sa rozhodli predĺžiť termín na zasielanie súťažných príspevkov do 9. júla. Návštevníci a dobrovoľníci podujatia tak majú viac času na spracovanie fotografií, prezentácií či videí zachytávajúcich ich osobné vnímanie Noci kostolov.

Forma súťažného príspevku môže byť:
• Video (maximálna dĺžka 4 min)
• Fotografie (max 7 kusov)
• Kresba, maľba, koláž, iná výtvarná technika
• Zvuková reportáž (maximálna dĺžka 4 min)
• Powerpointová prezentácia (maximálny počet slideov 7)
• Literárne spracovaný príbeh – poviedka, báseň, esej (rozsah 3 normostrany)

Súťažné príspevky treba zaslať do 9. júla do 24.00 na adresu sutaz@nockostolov.sk
Diela je možné doručiť aj poštou uložené na CD alebo DVD alebo v jeho hmotnej podobe. Rozhodujúca je pečiatka pošty. Adresa na doručenie je Trnavská arcidiecéza, Ul. Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, obálku označiť heslom: SÚŤAŽ.

Odmenou pre víťaza najlepšieho príbehu bude večera pre dve osoby v reštaurácii Galéria, ďalší ocenení získajú knižné odmeny.
Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené na webových stránkach www.nockostolov.sk a www.abu.sk.