Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostolov v Dolnej Strede

Deti a mladí boli účastníkmi zábavných disciplín, pod vedením našich školených animátoriek, ceny do súťaží boli zabezpečené ochotným sponzorom. Tí , ktorí mali chuť na dobrodružstvo, sa v noci radi zúčastnili nočnej hry v parku pri kostole.
Veľmi vysokú návštevnosť a pozitívne ohlasy malo autorské divadelné predstavenie Magistra vitae o histórii farnosti, a teda aj obce. Pred očami divákov ožili neraz búrlivé tisícročné dejiny Dolnej Stredy s reálnymi i fiktívnymi osobnosťami histórie i kňazi, ktorí tu zanechali svoje stopy. Celý realizačný tím mohol sledovať dojatie i nadšenie divákov, ktorí hru odmenili búrlivým potleskom.
Výstava liturgických predmetov v pastoračnom centre bola pripravená na vysokej odbornej i estetickej úrovni a návštevníci mohli obdivovať tajomstvá, ktoré sa skrývali v sakristii nielen nášho, ale i okolitých kostolov - starobylé ornáty, monštrancie, kalichy, symboliku farieb i prírody v liturgii.
Aktivitou, ktorá mala naznačiť jednotu farnosti v jej rozmanitosti, bola tvorba farebnej mozaiky, do ktorej každý účastník vložil svoj diel.
Agapé s ochutnávkou omšového vína a výstup na vežu kostola sú tradične akcie, ktoré nesmú chýbať.
Večer nás naši mladí príjemne prekvapili chválami, kde mali premiéru nielen nové gitary, ale najmä nové spevácke talenty. Hudba striedala modlitbu a svedectvá, neraz i veľmi osobné.
Po chválach sa skalní pomodlili kompletórium, ktoré si zaspievali spolu s mužskými hlasmi z chórusu.
Jednoduchosť a čistota gregoriánu zakončili tento krásny, ale aj náročný deň.
Ako veľmi pozitívnu hodnotíme spoluprácu dvoch farností – Dolnej Stredy a Gáňa, tímového ducha organizátorov, ako i vysokú účasť na aktivitách Noci kostolov 2012. Bohu vďaka.