Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc Kostolov v Gréckokatolíckej farnosti Nitra

Hneď po otvorení večera farár v hodinovom pásme predstavil farnosť a chrám. Po ňom nasledovala diskusia. Mnoho návštevníkov chrám navštívilo zo zvedavosti, pretože niekoľko desaťročí bol chrám neprístupný. Návštevníci vyjadrili svoje prekvapenie nad krásou interiéru chrámu. Po bohatej diskusii nasledovala voľná prehliadka chrámu, tá bola možná po skončení daného programu, teda temer každú hodinu.

O niečo neskôr sa návštevníci mohli dozvedieť o liturgických predmetoch a odevoch. Ďalšia téma večera bola pre mnohých zaujímavosťou -  išlo o teologický výklad liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Veriaci mali možnosť vďaka videoprezentácii mnohé veci vidieť a počuť jednotlivé časti liturgie. Dôležitá myšlienka, ktorá sa tiahla prezentáciou, bola tá, že slávenie liturgie sa koná na zemi, ale svojím obsahom ďaleko presahuje túto zem. Týmto spôsobom bolo vysvetlené aj pomenovanie ,,Božská liturgia"

Ako poslednou pripravenou akciou pre návštevníkov v túto noc bola prezentácia Teológia ikon. Aj napriek pokročilému času bol chrám zaplnený sediacimi návštevníkmi rôznych vekových skupín. V úvode sa prítomní dozvedeli, že ikony nie sú maľované, ale písané. Je to preto, že ľudia, ktorí píšu ikony, vyjadrujú isté teologické pravdy, ktoré je možné z ikon čítať. Z dôvodu bohatosti tematiky sa návštevníci mohli dozvedieť o rôznych typoch zobrazovania Bohorodičky. Prekvapenie a obdiv vyvolalo zobrazenie dojčiacej Bohorodičky, čo vyjadrovalo jej materstvo. Okrem ikon Bohorodičky sa prítomní dozvedeli o symbolike farieb oblečenia na jednotlivých svätcoch. V závere si mohli vďaka videoprezentácii pozrieť niekoľkominútové písanie ikony.