Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostolov mohla byť pre každého aj vďaka sponzorom

Financovanie celoslovenského projektu Noc kostolov sponzormi narástlo v porovnaní s minuloročným podujatím o 35%.

Ďakujeme všetkým sponzorom a mediálnym partnerom za pochopenie cieľov a téz projektu a za finančnú podporu Noci kostolov – projektu, ktorý spája ľudí bez rozdielu vierovyznania. Všetci sponzori boli uvedení na propagačných materiáloch s jednotným vizuálnym štýlom, ich logá s prepojením na domovské stránky sa nachádzajú aj na oficiálnom webe podujatia.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri prípravách tretieho ročníka Noci kostolov. Bude sa konať 24. mája 2013.