Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostolov v Gréckokatolíckej farnosti Bardejov

Silným momentom bolo vidieť približne štyridsať detí "svietiť" v bielych tričkách, pretože takto by sme mali svietiť pre tento svet my všetci, ktorí si hovoríme kresťania. Homíliu predchádzala scénka mladých, v ktorej sa konalo výberové konanie na „pozíciu kresťana“, čo súviselo s evanjeliom: „Ak ťa niekto udrie po pravom líci nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť...“ (Mt 5, 39-40). Hlavným cieľom scénky bolo priviesť k zamysleniu nás všetkých nad otázkou: „Aký kresťan som ja? Som ním vôbec, alebo som len „sympatizant“ kresťanstva? Ako reagujem, keď sa na mne pácha nespravodlivosť? Obstál by som na takomto výberovom konaní?“ O. Ján Hromo, bardejovský protopresbyter, v homílii povzbudil prítomných, že aj keď tento spôsob života my z vlastných síl nevieme žiť, Boh nám prichádza na pomoc aj počas tejto noci. Prichádza zo svojim Slovom a Svätým Duchom, ktorý chce a môže spôsobiť, že sa naše srdcia znova zapália Láskou Boha a tak žiť naozajstné kresťanstvo nebude ťarchou, ale čímsi úplne prirodzeným a radostným.
Liturgie sa zúčastnilo asi 380 ľudí, ktorí v rovnako hojnom počte zostali na prezentácii o histórii našej farnosti, ktorú predniesol o. Peter Varga – kaplán v Bardejove. Po nej nasledovala pútavá prednáška, v ktorej o. Miroslav Mrug vysvetlil priebeh a jednotlivé časti našej liturgie. Súčasťou tejto prednášky bolo aj vysvetlenie významu ikonostasu a popisu rozloženia jednotlivých ikon, ktoré sú na ňom vyobrazené. Ľudia so zanietením počúvali aj o histórii našej farnosti aj o liturgii a dozvedeli sa množstvo nových a zaujímavých informácií, ktoré môžu pomôcť hlbšie prežívať krásu slávenia našich obradov.
Nasledovala krátka prestávka, kde sa ľudia mohli vonku ponúknuť kávou či teplým čajom a pri chutnom občerstvení sa aj porozprávať. Zaujímavé bolo vidieť ľudí rôznych vierovyznaní pri jednom stole sa bez predsudkov  spolu rozprávať. Dal by Boh, aby sa aj cez tento projekt Noci kostolov mohlo naplniť slovo:  „... aby všetci jedno boli“
Ďalším bodom programu Noci kostolov bola beseda, v ktorej piati kňazi odpovedali na otázky, ktoré mali ľudia možnosť napísať a vhodiť do pripravenej schránky už mesiac pred začiatkom Noci kostolov. Ľudí najviac zaujímali otázky na tému viery, ako a koľko sa modliť, či nám červené šnúrky pomáhajú a uhlíkové vody zaberajú pri zarieknutí, ako priviesť syna k Bohu, ako čítať Božie slovo, či otázky, ktoré zaujímajú najmä mladých (láska, chodenie s partnerom, problémy s rodičmi)....a pod.
Okrem tejto debaty mali ľudia po celý večer možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia či rozprávať sa s kňazom pri osobnom rozhovore. Celý večer bol k dispozícii aj modlitebný pár, ktorý sa modlil za ľudí modlitbou príhovoru, čo využilo množstvo ľudí. Túto službu mal o. Pavol Chanáth s manželkou Števkou. Ak by sa s programom pokračovalo aj do rána, rad ľudí čakajúcich na modlitbu či osobný rozhovor by bol stále dosť dlhý.

V tento večer mali farnosti možnosť predstaviť aj svoje spoločenstvá. Preto v Bardejove nesmela chýbať liturgia slova, ktorú viedli bratia a sestry z neokatechumenátneho spoločenstva.
Počas celého programu boli sprístupnené k nahliadnutiu bohoslužobné rúcha a všetky liturgické predmety s textom, ktorý informoval o ich biblickom význame a praktickom použití.
Čas nám pokročil a preto podľa slov svätého Písma: „Duch je síce ochotný, ale telo slabé“ (Mt 26, 41) ľudia uvítali opäť príležitosť na pohostenie, kávu, čaj a porozprávanie sa o svojich dojmoch či duchovných zážitkoch. Celý večer bola atmosféra veľmi príjemná a uvoľnená.
Tesne pred polnocou sa začala modlitba chvál a zvelebenia nášho Boha, ktorú viedla mládež  našej farnosti a vyvrcholením bolo požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.
Ako sme spievali v piesňach, že náš Boh je veľký Vládca, ktorý môže hýbať vrchmi a je pre nás Svetlom, keď nič nevidíme, nech sa to stane pravdou v našich životoch. Aby sme žili naplno život detí Svetla, ktorým nevládne noc ani temnota.
Domov sa nikomu nechcelo, aj keď čas ukazoval hlbokú noc, všetci prítomní zdieľali veľkú radosť z Božej prítomnosti, čo nám potvrdilo pravdivosť Božieho slova, že „...jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce“ (Ž 84, 11). Aj keď sa Noc kostolov skončila, každý, kto zažil počas tejto noci dotyk živého Boha vie, že nič sa neskončilo, všetko sa len začína a má pokračovať ďalej.

Mgr. Paulína Chanáthová