Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostolov v Diviakoch nad Nitricou

Noc kostolov bola pre našu farnosť veľká novinka. Skupina mladých dievčat sa s nadšením pustila do organizácie s podporou správcu farnosti. Náš naozaj starý kostolík prekutrali až po povaly starých veží a objavili tajomstvá, o ktoré sa chceli podeliť s každým človekom, ktorý dňa 1.6. 2012 vstúpi do kostola. Pripravili zaujímavý a pútavý program, ktorý predstavil kostol nie len ako dom modlitby, ale aj ako nádherné umelecké dielo.
Noc kostolov začala prvopiatkovou svätou omšou. Krátky príhovor začal naozaj úspešný večer, ktorý bol zmesou koncertov, hovoreného slova, histórie a ako sa neskôr vyjadrili návštevníci podujatia, okorenený poriadnou dávkou adrenalínu.
Na úvod vystúpil dievčenský spevácky zbor Šumienky, ktorý je v diviackom kostole doma už 19 rokov. Svoje piesne prispôsobili mottu tohtoročnej Noci kostolov a všetky ich piesne hovorili o svetle a láske.
Po nich nasledovala prednáška o histórii kostola a o jeho význame pre široké okolie. Hudobná skupina Spray ukázala rokovejšie verzie gospelových piesní, čo prekvapilo hlavne starších, i keď ako neskôr poznamenali s úsmevom: „Pri našich dievčatách sme si už zvykli na všetko.“ Po nich sa naša mládež predstavila v pozícií mladých hercov a ponúkla prítomným netradičný pohľad na modlitbu Otče náš.
Nasledoval najočakávanejší bod programu – návšteva kostolných veží. Záujem o ich návštevu bol naozaj veľký. Vo vežiach ich čakala stará knižnica, kostolné zvony a aj rapkáč. Návštevníci tu zažili naozaj poriadnu dávku adrenalínu, keďže schody vo vežiach pamätajú naozaj staré časi a chodiť po nich nebolo vôbec jednoduché. Návštevu veží okrem výkladu spríjemnili aj spomienky tých skôr narodených na časy, keď sa ešte zvonilo ručne a nie za pomoci elektriny a ich veselé spomienky na túto „zábavu“ rozosmiali všetkých prítomných.
Po tomto krásnom zážitku nasledovalo malé občerstvenie v sprievode tónov nádherných piesní mladej speváčky Peťky a jej kapely. A keďže prehliadka veží bola naozaj veľmi zaujímavá, nasledovala aj historická prehliadka kostola s odborným výkladom. Počas nej sa prítomní pozreli na kostol aj inak ako len na miesto modlitby a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií.
Koncert talentovaného gitaristu Lukáša a jeho brata začali už vo večerných hodinách napovedať tomu, že sa blíži koniec programu. Počas krátkych príprav pred záverom si mnohí ešte raz poprezerali výstavu, ktorá prebiehala počas celého večera. Dievčatá totiž z kostolných veží zniesli nádherné oltárne plachty, ornáty, krstné košieľky a z knižnice nádherné knihy, z ktorých mnohé pamätali kostol pre viac ako 300 rokmi.
Na záver programu nastal čas na tichú meditáciu pod názvom: Svetlo sveta. Kostol sa ponoril do tmy a všade naokolo svietili len sviečky, ktoré pri tónoch piesne Amazing Grace v podaní speváčky Peťky nádherne osvetľovali priestory kostola. O program meditácie sa postaral spevácky zbor Šumienky svojimi piesňami a mládež našej farnosti. Tá sa rozhodla napísať list Bohu, lebo vraj práve On jediný nie je na facebooku, nemá e-mail a ani mobil a tak sa s ním vraj nemôžu spojiť a porozprávať sa s ním. Čakalo ich prekvapenie, lebo na svoj list dostali odpoveď, ktorú nečakali.
Po meditácií nasledovalo záverečné požehnanie od správcu farnosti Jozefa Petreka a po ňom mládež vzala horiace sviečky, vyšla pred kostol a spolu vytvorili nádherné horiace srdce, ktoré bolo tou pravou bodkou za nezabudnuteľným večerom. Návštevníci sa dlho rozchádzali, pretože nikomu sa nechcelo ísť domov a ešte dlho sa spolu rozprávali a smiali.
A aké boli odozvy na toto podujatie v našej farnosti? Dievčatá spočiatku mrzela malá účasť ľudí na podujatí, ale ako skonštatovali neskôr, menej je niekedy viac. Asi 50 ľudí spolu strávilo príjemný večer v rodinnej atmosfére. Mnohí sa počas programu neubránili slzám a na konci sa na dievčatá zosypala spŕška pochvál. A samozrejme túžba všetkých stretnúť sa zas o rok.