Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Noc kostolov v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Sládkovičove a v Evanjelickej a. v. modlitebni Malá Mača

V piatok 1. 6. 2012 sa aj v Sládkovičove konalo stretnutie v rámci Noci kostolov. Začali sme zvonením niekoľko minút pred 18. 00 hod. na bohoslužby, kde sme počuli slovo Božie na biblický text z Rim 12, 2 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ My všetci sme deti svetla a nám nevládne noc ani temnota. Pod pôsobením tejto vety sme sa zamýšľali nad tým, čo všetko v nás pôsobí tmu, v čom sa pripodobňujeme svetu,  prečo nie je vidno na nás, že patríme Bohu, prečo nie je vidno Svetlo. Pôsobivé boli trička červenej farby s týmto logom, ktoré sme niektorí mali na sebe, čo naozaj pripomínalo oheň v chráme, svetlo a nie tmu.
Po bohoslužbách sme spolu s mládežou uvítali tých, ktorí si prišli pozrieť vežu a zvony, vypočuť si históriu nášho cirkevného zboru a pozrieť si galériu fotografii o cirkevnom zbore. A práve toto bol čas, keď sme sa zdieľali, keď sme sa pomaly schádzali „do Ježišovej náruče “, tak sa volalo naše ďalšie stretnutie pri rozjímaní a spoločných modlitbách, no i chválach, ktoré nasledovali. Predtým sme však ešte vykonali bohoslužby v modlitebni Malá Mača a spolu sme sa vrátili do svätostánku v Sládkovičove.
V tento večer sme išli do Ježišovej náruče. Nebol to názov len tejto časti programu, bol to fakt, ktorý sa odrazil v zamýšľaní sa nad sebou, v modlitbách – ďakovaniach a prosbách za seba, za naše spoločenstvo, za pokoj vo svete, za silu víťaziť nad zlom a vzájomné ekumenické pôsobenie aj medzi cirkvami. Po skončení sme strávili čas pri spoločnom agapé – občerstvení. Bohu vďaka za tento deň, v ktorom sme cítili Božiu prítomnosť a ktorá nám dávala istotu, že takéto stretnutia majú zmysel.

Andrea Lukačovská