Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Vyhodnotenie súťaže Noc kostolov mojimi očami

Noc kostolov, ktorá sa 27. mája 2011 uskutočnila prvýkrát na Slovensku vo vyše 90 kostoloch Trnavskej arcidiecézyale i mimo nej, má svoje pokračovanie. V stredu 22. júna 2011 rozhodli fotografi Michal Fulier a Andrej Lojan o víťazoch fotosúťaže Noc kostolov mojimi očami. Všetci ocenení dostanú možnosť vystaviť svoje fotografie na spoločnej výstave v Galérii Trnavskej arcidiecézy.


Výsledky súťaže: Fotografickej súťaže „Noc kostolov mojimi očami“ v troch kategóriách (Seriál zachytávajúci priebeh Noci kostolov, Ľudia noci kostolov, Najkrajší kostol) sa zúčastnilo 13 súťažiacich. Úlohou súťažiacich bolo fotograficky zachytiť danú tému v jednotlivej kategórii. Pre malý počet súťažiacich a nedostačujúce fotograficky vyčerpanie témy sme sa rozhodli udeliť troch výhercov v dvoch kategóriách (Seriál zachytávajúci priebeh Noci kostolov, Najkrajší kostol) a čestné uznania.


Výsledky súťaže
Víťazné fotografie si môžete pozrieť tu,  v krátkom čase budú doplnené.

Seriál zachytávajúci priebeh Noci kostolov

I. miesto -  Peter Velický
II. miesto - Martin Kučma
III. miesto - Peter Bajo
Čestné uznanie v tejto kategórií: Zuzana Molčánová


Kategória Najkrajší kostol


I. miesto - Ľubomír Belica
II.miesto - Mária Danišová
III.miesto - Radoslav Miklánek
Čestné uznanie v tejto kategórií: Rudolf Viršík