Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Svätý Peter

NOC KOSTOLOV - Svätý Peter

Noc kostolov u nás sa začala presne o 18.00 hodine. Po zaznení zvonov nasledovala svätá omša. Na svätej omši hrala hudobná skupina CRUX. Na konci svätej omše z príležitosti dňa Svätého Urbana bolo požehnané víno Svätopeterský rizling.

Po omši sme počuli báseň od Gergelya Bukovszkého, ktorý vyhral recitačnú súťaž „Pislákoló mécses“. Kým sme sme počúvali recitáciu, vonku sa hudobná skupina CRUX pripravovala na koncert. Skauti počas trvania konceru ponúkali všetkým hosťom zákusky, pagáče, limonádu a kávu. Kým koncert trval, ľudia sedeli a stáli okolo nich vonku v záhrade kostola. Po skončení koncertu program pokračoval vo vnútri kostola s premietaním z histórie našej fary a prednáškou Jánosa Sárkoziho.

Vtedy sme mali ešte cca 150 návštevníkov. História zaujala každého. Potom nás rozprávkou očarila Kinga Moravcsíková, víťazka recitačnej súťaže. Nasledovali skauti s programom Hudobné evanjélium. Za nimi sme vypočuli koncert Xénie Sárkozi, ktorá získala mimoriadnu cenu na speváckej súťaži Józsefa Simándiho. Okolo 22 hodine nás bolo ešte cca 80 osôb. Videla som tam pár takých ľudí, ktorých som kostole nikdy nevidela. Myslím si, že Noc kostolov sa u nás veľmi dobre podarila. Mali sme pripravený bohatý a hodnotný kultúrny program, ktorý každého zaujal.

Program, techniku a všetko okolo toho pripravoval tím: Marta Pintérová, Tichomír Gyarmati, Ladislav Kelkó, Jozef Dóbiás, János Sárkozi. Tím riadila farská koordinátorka Agnesa Pocsaová. Ako posledný programový bod sme mali predstavenie filmového klubu „ Szóképek“ pod vedením Jozefa Dóbiása. Premietali sme film Sacra Corona. O 24 hodine 2O minúte pán farár Robert Gombík nám dal požehnanie a vyhlásil našu noc za úspešnú. Vtedy nás bolo 21 osôb.

Informovala Ágnes Pócsaová