Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Koordinátori sa stretli posledný raz - na afterparty

Stretnutie zástupcov jednotlivých tímov Noci kostolov z farností sa uskutočnilo v nedeľu 5. júna. "Afterparty", ktorá bola akousi bodkou a zároveň poďakovaním všetkým podieľajúcim sa na prípravách a priebehu Noci kostolov, sa začala o 13.30 h. svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Generálny vikár Ladislav Kuna vo svojej homílii vyzdvihol prácu a nadšenie koordinátorov z farností, poukázal však na potrebu zvnútornenia prežitého. Samotné dielo vnútornej premeny má nadprirodzený charakter, je možné len vďaka pôsobeniu Božej milosti. Spomínal na vlastné prežívanie a vnímanie počas Noci kostolov: "Srdce mi žaslo nad jedinečnou krásou tých ľudí. Hovoril som v duchu: Bože môj, toto je Tvoja noc, nad týmto vládneš Ty, my urobíme, čo vieme a môžeme, ale tá premena, to musíš urobiť Ty." V závere homílie poďakoval Bohu za požehnanie a pomoc. Tiež poďakoval všetkým spolupracovníkom za námahu a snahu, ktoré sa zúročili v úspešnom a bohatom programe Noci kostolov.

Po svätej omši sa približne 140 zástupcov z farností presunulo do sály Marianum. Diecézny koordinátor Noci kostolov Andrej Skala formou prezentácie priblížil prípravy a priebeh Noci kostolov v Trnave a farnostiach Trnavskej arcidiecézy. Podrobnejšie o vzniku myšlienky Noci kostolov a prípravách rozprávala hlavná projektová manažérka Noci kostolov Anna Húščavová: "Myšlienka sa rodila pioniersky, ale našla si cestu". Anna Húščavová sa poďakovala všetkým zapojeným do projektu za ich spoluprácu, aktivitu a nasadenie. Podčiarkla aj ekumenický rozmer Noci kostolov: "Pridali sa aj cirkvi v rámci Ekumenickej rady, našli sme niečo, čo nás spája, nie rozdeľuje". Generálny vikár Ladislav Kuna potom požehnal jedlo a pozval prítomných na pohostenie. Krátko na to navštívil stretnutie aj trnavský arcibiskup. Na stretnutí, ktoré sa skončilo približne o 16.30, vládla príjemná atmosféra, mnohí diskutovali v skupinkách, arcibiskup Róbert Bezák zotrval s prítomnými.