Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Komárno, Kaplnka sv.Jozef

Piatok 27. máj 2011 by mohol byť obyčajným piatkom v roku. Udalosti sa však začínali pár mesiacov skôr, t.j. začiatkom januára. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup, povzbudený zahraničným príkladom, zapojil aj našu arcidiecézu do programu Noc kostolov. Na území arcidiecézy sa vytvorili dekanské aj farské pracovné skupiny, aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť čo najúspešnejšie. Členovia miestnych farských tímov sa aktívne zapojili do prípravných prác. Tak sa stalo aj v Komárne, kde okrem iných kostolov aj Kaplnka sv. Jozefa, bývalý špitál, bola otvorená a s kvetmi ozdobená – zásluhou členiek Légio Maria – k celovečernej adorácie pred Oltárnou Sviatosťou.

Po sv. omši a slávnostnom otvorení, ktoré sme sledovali cez internetové spojenie v Kostole sv. Ondreja, vdp. Karol Balogh, školský dekan a farár z Pribety o 19. hodine premiestnil Oltárnu Sviatosť k poklone do Kaplnky sv. Jozefa za účasti značného množstva veriacich. Napriek tomu, že do malej kaplnky sa zmestí približne 20 osôb, počas niekoľkých hodín sa vystriedalo pomerne početné množstvo návštevníkov. Zo začiatku prichádzali rodiny s malými deťmi, ale aj návštevníci zo zahraničia. Ako čas pokročil, prišla aj mládež zhromažďujúca sa na večerné programy v meste, a neskôr aj osoby patriace ku generácii skôr narodených. Niektorí sa zastavili iba vo dverách kaplnky, ale boli aj takí, ktorí sa vrátili aj viackrát na krátke stretnutie s Pánom Ježišom v Oltárnej Sviatosti. Po 22. hodine sa stretlo viac členov farských tímov v Kaplnke sv. Jozefa, aby sa poďakovali za úspešne zvládnuté podujatie a o 22:40 hod. na záver adorácie vdp. Lóránt Lépes udelil požehnanie prítomným a celému mestu s Oltárnou Sviatosťou.

Čo ma uchvátilo cez tieto nočné hodiny, bola myšlienka, že okrem otvorení sakrálnych miest aj my potrebujeme otvorenosť, t.j. communio, kde je potrebné aj communicatio (k spoločenstvu je potrebná aj komunikácia s Bohom) a najmä to, že pravým spoločenstvom sa staneme iba v Pánovi a skrze Pána.