Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Galanta, Kostol sv. Štefana kráľa

„Správne vidieť dokáže človek jedine srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné.“ Slová, ktoré asi najvýstižnejšie charakterizujú atmosféru Noci kostolov v Kostole sv. Štefana Kráľa v Galante.
V túto noc sme mohli cítiť, že svoje srdcia otvorili nielen nadšení organizátori, dobrovoľníci, účinkujúci z galantskej farnosti, ale aj mnohí obyvatelia a návštevníci podujatia.

Spoločným cieľom bolo slávenie Boha, úcta ku kultúre, pamiatkam, histórii, mestu a najmä hodnotné medziľudské spolunažívanie, ktoré je v súčasnej dobe také potrebné.

Podujatie, ktoré zastrešoval dekan - farár ThDr. Attila Józsa, sa začalo slávnostným rozozvučaním zvonov. Program bol pripravený tak, aby oslovil čo najviac obyvateľov slovenskej aj maďarskej národnosti. Návštevníkov, ktorí prichádzali na jednotlivé podujatia, vítali mladí birmovanci radostným úsmevom, slovom, pohľadnicami, pečiatkou Noci kostolov a cukríkmi.

Duchovno – spoločenské podujatie sa začalo slávením Eucharistie. Po omši vystúpil miešaný zbor Zora z Galanty.
Odbornú prednášku s videoprojekciou o histórii a nedávnom reštaurovaní kostola mali pod taktovkou v slovenskom jazyku Juraj Pekarovič a František Šmigrovský, v maďarskom jazyku Ladislav Bukovszky.
Výborne bolo hodnotené vystúpenie mladých kresťanov s gospelovou hudbou. Svoj program nazvali Spievam, ako cítim. Piesne v ich podaní podporili radostnú náladu a prilákali do kostola aj náhodných okoloidúcich. Počas tohto programu zavítal medzi nás aj primátor nášho mesta Ladislav Maťašovský.

Najväčšiu účasť návštevníkov (kostol bol plný do posledného miesta a mnohí aj stáli) sme zaznamenali o 22. hod., kedy sa začal koncert miešaného zboru Veszprém (Maďarsko). V ich podaní odznela skladba Missa brevis Zoltána Kodálya, ktorý svoje detsvo prežil v Galante, Tu es Petrus a Salve Regina F. Liszta v rámci spoločného programu Noci kostolov a XV. ročníka Kodályových dní. Najemotívnejší zážitok večera bol práve počas ich vystúpenia, keď búrka spôsobila výpadok elektrického prúdu a zbor v úplnej tme, bez hudobného sprievodu a možnosti sledovať dirigentku spieval slávnostne, sebaisto ďalej.. mnohí mali zimomriavky po celom tele. Speváci boli odmenení búrlivým potleskom prítomných.

Pred polnocou bol čas na stíšenie a osobné chvíle pri svetle sviec a čítaní z myšlienok sv. Augustína. Odznel text z Vyznaní sv. Augustína o smrti Moniky, matky Augustína a o veľkom smútku Augustína. Čítanie obohatili organové skladby, ktoré zahral galantský organista Štefan Ternóczky. Počas organovej hudby bolo možné meditovať nad citátmi zo žalmov, ktoré boli premietané na plátno.

Milo nás prekvapilo, že o polnoci, keď sa pri barokovom oltári začala latinská svätá omša v klasickom rímskom obrade zo spomienky sv. Augustína z Canterbury, bolo v kostole viac ľudí ako v pracovný deň a medzi zúčastnenými boli aj neznáme tváre.

Počas celého večera prebiehala individuálna prehliadka zreštaurovaného kostola, bočných kaplniek, sakristie a výstavy fotografií. Návštevníci boli pohostení chlebíčkami a zákuskami, ktoré napiekli veriaci. Počet návštevníkov sa striedal, mnohí prišli opakovane.

Väčšinu účastníkov tvorili farníci, ale prišli aj ľudia, ktorých sme nepoznali.

V galantskom dekanáte sa do projektu zapojilo 6 farností. Celé podujatie bolo veľkým prínosom, získali sme skúsenosti, spoznali ochotných spolupracovníkov, nadviazali nové priateľstvá.